Наукова бібліотека


Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Праці викладачів


Науково-методичні розробки викладачів МНУ
ім. В.О. Сухомлинського


Навчально-науковий інститут історії, політології і права

 1. Ворчакова І.Є.Соціально-гуманітарна політика: навчально-методичний посібник з курсу для студентів спеціальності «Політологія» / І.Є. Ворчакова, К.О. Шкуренко. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. – 250 с.

 2. Ніколаенко Н.О. Навчально-методичний посібник з курсу «СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ» / Н.О. Ніколаєнко – Миколаїв, 2017.- 100 с.

 3. Третякова О.А. Історія зарубіжної школи та педагогіки: навчально-методичний посібник / О.А. Третякова. – Миколаїв : Іліон, 2017.

 4. Pижева Н.О. Істоpія стаpодавнього світу (Гpеція та Pим) : навчально-методичний посібник для студентів вищих закладів освіти / Н.О. Pижева, К.В. Гоpбенко, В.В. Кузовков, Д.В. Філатов. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 229 с.

 5. Гузенко Ю.І. Традиційна мілітарна культура народів світу: навчальний посібник / Ю. І. Гузенко. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 185 с.

 6. Хрящевська Л.М. Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Хрящевська. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 214с.

 7. Методичні рекомендації для контролю та самоконтролю студентів "Історія та культура України" (для студентів неісторичних спеціальностей) / автор-укладач В.В. Ревенко. – Миколаїв, 2017 – 173 с.

 8. Іванова Т.Ю. Новітня історія країн Азії та Африки. Частина перша. 1900-1945 рр.: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. / Т.Ю.Іванова. – Миколаїв: МНУ, 2017. – 118 с.

 9. Іванова Т.Ю. Новітня історія країн Азії та Африки (1900-1945 рр.): методичні матеріали до самостійної роботи студентів історичних спеціальностей / Т.Ю.Іванова. – Миколаїв: МНУ, 2017. – 131 с.

 10. Гінкевич О.В. Історія російської літератури ХІХ століття: навчально-методичний посібник. Ч.2. / О.В. Гінкевич. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – 114 с.

 11. Навчально-методичний посібник (для студентів неісторичних спеціальностей) «Історія та культура України» / Укл. В.В. Ревенко. – Миколаїв, 2017. – 153 с.

 12. Ласінська М.Ю. Історія слов’янських народів у період середньовіччя. Частина І: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ю. Ласінська. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. – 171 с.

 13. Ласінська М.Ю. Історія слов’янських народів у період середньовіччя: методичні матеріали досамостійної роботи студентів. Частина ІІ: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ю. Ласінська. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. – 134 с.

 14. Пархоменко В.А. Історія України ІХ-ХІІІ СТ.: навчальнний посібник для студентів напряму 0203 «Гуманітарні науки» спеціальність 6.20302 Історія. / В.А. Пархоменко. – Миколаїв, 2017. – 148 с.

 15. Соціально-політичні та країнознавчі студії : навчальний посібник / автор-укладач: Ю. В. Василевич. – Миколаїв, 2017. – 222 с.

 16. Баковецька О.О. Актуальні проблеми історії церкви в Україні: навчально-методичний посібник. / О.О.Баковецька. Миколаїв: ФОП ШВЕЦЬ В.Д., 2017. – 37 с.

 17. Ніколаєв І.Є. Актуальні проблеми новітньої історії України: навчально-методичний посібник. / І.Є.Ніколаєв. Миколаїв: ФОП ШВЕЦЬ В.Д., 2017. – 123 с.

 18. Кириченко О. А. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 270 с.

 19. Кириченко О. А. Державна влада. Механізм і апарат держави. Лекція № 10. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 40 с.

 20. Кириченко О. А. Форма держави. Лекція № 9. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 18 с.

 21. Кириченко О. А. Формування держави як соціального інституту. Лекція № 8. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 16 с.

 22. Кириченко О. А. Правовідносини. Юридичні факти і презумпції. Лекція № 7. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 24 с.

 23. Кириченко О. А. Новітня доктрина класифікації юридичних наук, сутності та перспективи розвитку їхніх окремих груп. Лекція № 6. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 28 с.

 24. Кириченко О. А. Новітня доктрина сутності і видового поділу правопорушень та юридичної відповідальності. Лекція № 5. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 36 с.

 25. Кириченко О. А. Новітня доктрина базисних завдань юриспруденції та напрямків юридичної діяльності. Лекція № 4. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 18 с.

 26. Кириченко О. А. Новітня доктрина базисних властивостей права. Лекція № 3. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 36 с.

 27. Кириченко О. А. Основні типи правових систем світу. Лекція № 2. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 44 с.

 28. Кириченко О. А. Традиційні концепції праворозуміння. Лекція № 1. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 32 с.

 29. Кириченко О. А. Основи пенсійної галузі права України. Лекція № 4. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Основи юриспруденції, трудової та пенсійної галузі права»: навч. посібник для спеціальності 231 «Соціальна робота», ОКР «Спеціаліст» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 42 с.

 30. Кириченко О. А. Основи трудової галузі права і судочинства України. Лекція № 3. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Основи юриспруденції, трудової та пенсійної галузі права»: навч. посібник для спеціальності 231 «Соціальна робота», ОКР «Спеціаліст» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 24 с.

 31. Кириченко О. А. Основи кримінальної, адміністративної та цивільної галузі права України. Лекція № 2. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Основи юриспруденції, трудової та пенсійної галузі права»: навч. посібник для спеціальності 231 «Соціальна робота», ОКР «Спеціаліст» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 44 с.

 32. Кириченко О. А. Основи теорології і політології юриспруденції та Конституційної галузі права і судочинства України. Лекція № 1. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Основи юриспруденції, трудової та пенсійної галузі права»: навч. посібник для спеціальності 231 «Соціальна робота», ОКР «Спеціаліст» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 52 с.

 33. Кириченко О. А. Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», ОКР «Бакалавр» на 2018-2019 н.р. / О. А. Кириченко. - Миколаїв : НУК імені адмірала Макарова, 2017. – 60 с.

 34. Кириченко О. А. Сучасний стан та перспективи розвитку правового статусу учнівської молоді: матеріали Круглого столу з нагоди річниці Міжнародних пактів з правового статусу людини, 29.03.2017 р. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2017. – 14 с.

 35. Кириченко О. А. Новітня доктрина правового статусу учнівської молоді: матеріали Круглого столу з нагоди річниці Міжнародних пактів з правового статусу людини, 24.03.2017 р. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2017. – 14 с.

 36. Кириченко О. А. Удосконалення теоретичної і законодавчої основи та механізму забезпечення і відновлення правового статусу різних видів соціосуб’єктів: заявка на держреєстрацію цільової НДП кафедри правознавства / О. А. Кириченко. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 16 с.

 37. Кириченко О. А. Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко. - Миколаїв : НУК імені адмірала Макарова, 2017. – 55 с.

 38. Кириченко О. А. Основи трудової галузі права і судочинства України. Лекція № 3 до курсу «Основи юриспруденції, трудової та пенсійної галузі права»: навч. посібник для спеціальності 231 «Соціальна робота», ОКР «Спеціаліст» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 24 с.

 39. Кириченко О. А. Основи теорології і політології юриспруденції та Конституційної галузі права і судочинства України. Лекція № 1 до курсу «Основи юриспруденції, трудової та пенсійної галузі права»: навч. посібник для спеціальності 231 «Соціальна робота», ОКР «Спеціаліст» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 52 с.

 40. Кириченко О. А. Основи пенсійної галузі права України. Лекція № 4 до курсу «Основи юриспруденції, трудової та пенсійної галузі права»: навч. посібник для спеціальності 231 «Соціальна робота», ОКР «Спеціаліст» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 42 с.

 41. Кириченко О. А. Основи кримінальної, адміністративної та цивільної галузі права України. Лекція № 2 до курсу «Основи юриспруденції, трудової та пенсійної галузі права»: навч. посібник для спеціальності 231 «Соціальна робота», ОКР «Спеціаліст» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 44 с.

 42. Кириченко О. А. Релігія та молодь у сучасному світі - VIII: матеріали доповідей українських учасників по скайп-зв’язку у Закордонній наук.-практ. конференції на юридичному факультеті Брестського держ. ун-ту імені О. С. Пушкіна, 19.04.2017 р.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 20 с.

 43. Кириченко О. А. Основи теорології і політології юриспруденції та Конституційної галузі права і судочинства України. Лекція № 1 до курсу «Основи юриспруденції, трудової та пенсійної галузі права»: навч. посібник для спеціальності 231 «Соціальна робота», ОКР «Спеціаліст» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 52 с.

 44. Кириченко О. А. Робоча програма навчальної дисципліни «Криміналістика» для галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко. - Миколаїв : НУК імені адмірала Макарова, 2017. – 55 с.

 45. Кириченко О. А. Удосконалення теоретичної і законодавчої основи та механізму забезпечення і відновлення правового статусу різних видів соціосуб’єктів: заявка на держреєстрацію цільової НДП кафедри правознавства / О. А. Кириченко. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 16 с.

 46. Тунтула О. С. Стислий курс лекцій з кримінального судочинства для підготовки до державного іспиту: навч. посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / О. С. Тунтула, О. А. Кириченко. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2017. – 104 с.

 47. Кириченко О. А. Новітня доктрина освіти та формування вузами юридичних компетентностей: монографія / І. М. Дмитрук, О. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула, О. Ю. Шличек; за ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 160 с.

 48. Ланцедова Ю. А. Перечень публикаций и выступлений на научных форумах / Ю. А. Ланцедова; за ред. А. А. Кириченко. - Николаев : ННУ имени В. А. Сухомлинского, 2017. – 40 с.

 49. Тунтула А. С. Перечень публикаций и выступлений на научных форумах / А. С. Тунтула; за ред. А. А. Кириченко. - Николаев : ННУ имени В. А. Сухомлинского, 2017. – 40 с.

 50. Кириченко А. А. Новая доктрина четырнадцатиуровневого образования: монография / А. А. Кириченко, А. С. Тунтула; под ред.
  А. А. Кириченко. – Николаев : ННУ имени В. А. Сухомлинского, 2017. – 176 с.

 51. Кириченко О. А. Відповіді на тестові питання для претендентів на посаду судді Верховного Суду України: навч. посібник /
  О. А. Кириченко, О. С. Тунтула; за ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 180 с.

 52. Кириченко О. А. Понад двадцять новітніх освітянських доктрин та концепцій та інші результати звіту з наукової програми кафедри правознавства / О. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула // Наукові дослідження університету 2016: результати та перспективи. Вузівська звітня наук.-практ. конференція, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 20.01.2017 р. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 14 с.

 53. Кириченко О. А. Розробка проекту Загальної частини Освітянського кодексу України: заявка на держреєстрацію цільової НДП кафедри правознавства / О. А. Кириченко. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Су-
  хомлинського, 2017. – 12 с.

 54. Кириченко О. А. Можливості удосконалення міжнародного і національного правового статусу учнівської молоді: матеріали Круглого столу з учнями МЗОШ № 29 з нагоди п’ятдесятиріччя Міжнародних пактів про права людини, 02.02.2017 р. / О. А. Кириче-
  нко – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 12 с.

 55. Кириченко О. А. Багаторічний шлях розвитку міжнародного правового статусу учнівської молоді: матеріали Круглого столу з учнями МЗОШ № 49 з нагоди п’ятдесятиріччя Міжнародних пактів про права людини, 02.02.2017 р. / О. А. Кириченко – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 12 с.

 56. Кириченко О. А. Можливості розвитку правового статусу учнівської молоді: міжнародний і національний аспекти: матеріали Круглого столу з учнями Миколаївського муніципального колегіуму імені
  В. Д. Чайки з нагоди п’ятдесятиріччя Міжнародних пактів про права людини, 07.02.2017 р. / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені
  В. О. Сухомлинського, 2017. – 20 с.

 57. Кириченко О. А. Рецензія на автореферат дисертації Зосіменка Володимира Вікторовича на тему «Особливості ушкоджень, які заподіяні гострими предметами, як основа реконструкції ситуації та ототожнення особи, що скоїла злочин» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.25 – судова медицина / О. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова. 13.02.2017 р.

 58. Кириченко А. А. Перечень публикаций и выступлений на научных форумах / А. А. Кириченко. - Николаев : ННУ имени В. А. Сухомлинского, 2017. – 60 с.

 59. Кириченко О. А. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» для підготовки до державного іспиту зі спеціальності вчитель історії та вчитель права:: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. Ю. Шличек. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 270 с.

 60. Кириченко О.А. Правознавство та методика викладання для студентів 5 курсу спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія): навчальний посібник / О.А. Кириченко, О.Ю. Шличек. – Миколаїв, 2016. – 499 с.

 61. Перші Миколаївські юридичні дискусії: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 18.05.2016 р. Зб. наук. ст. / уклад. Є. В. Валькова,
  І. М. Дмитрук, С. В. Лосич, С. А. Матвієнко; за ред. В. М. Бесчастного, О. А. Кириченка, В. М. Поперечного. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Су-
  хомлинського, 2016. – 804 с.

 62. Двадцятирічний шлях Конституції України: надбання та виклики перехідного періоду: матеріали Круглого столу з нагоди 20-річчя Конституції України та 25-річчя незалежності України, 19.05.2016 р. Зб. наук. ст.; за ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Су-
  хомлинського, 2016. – 40 с.

 63. Двадцять років на шляху до незалежної та правової держави: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали Круглого столу з нагоди 20-річчя Конституції України та 25-річчя незалежності України, 19.05.2016 р. Зб. наук. ст.; за ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. – 40 с.

 64. Кириченко А. А. Достижения и недостатки на пути становления правового государства (в честь двадцатилетия Конституции Украины и двадцатипятилетия независимого украинского государства): Выступление на Круглом столе 23.05.2016 г. перед профессорско-преподавательским и студенческим составом филологического факультета Николаевского национального университета имени
  В. А. Сухомлинского / А. А. Кириченко / 4 517 слов [Электронный ресурс].

 65. Кириченко А. А. Некоторые новые доктрины юриспруденции в контексте становления правового государства (в честь двадцатилетия Конституции Украины и двадцатипятилетия независимости украинского государства): Выступление на Круглом столе 24.05.2016 г. перед профессорско-преподавательским и студенческим составом факультета иностранной филологии Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского / А. А. Кириченко / 3 680 слов [Электронный ресурс].

 66. Кириченко А. А. Превратилась ли Украина в правовое государство? (в честь двадцатилетия Конституции Украины и двадцатипятилетия независимости украинского государства): Выступление на Круглом столе 25.05.2016 г. перед профессорско- преподавательским и студенческим составом факультета дошкольного и начального образования Николаевского национального университета имени
  В. А. Сухомлинского / А. А. Кириченко / 5 261 слово [Электронный ресурс].

 67. Дмитрук І.М., Шличек О.Ю. Основи земельного права України: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв, 2016.

 68. Кириченко О. А. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правові основи соціальної роботи»: навч. посібник / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 184 с.

 69. Кириченко О. А. Програма навчальної дисципліни «Правові основи соціальної роботи» з підготовки бакалаврів з напряму 1301 «Соціальне забезпечення» спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 13 с.

 70. Кириченко О. А. Робоча програма навчальної дисципліни «Правові основи соціальної роботи» з підготовки бакалаврів з напряму 1301 «Соціальне забезпечення» спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 43 с.

 71. Кириченко О. А. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правові основи реалізації соціального захисту»: навч. посібник / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 128 с.

 72. Кириченко О. А. Програма навчальної дисципліни «Правові основи реалізації соціального захисту» з підготовки магістрів з напряму 1301 «Соціальне забезпечення» спеціальності 8.130102 «Соціальна робота» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 12 с.

 73. Кириченко О. А. Робоча програма навчальної дисципліни «Правові основи реалізації соціального захисту» з підготовки магістрів з напряму 1301 «Соціальне забезпечення» спеціальності 8.130102 «Соціальна робота» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 39 с.

 74. Кириченко А. А. Новая доктрина базисных свойств права. Курс лекций по традиционной учебной дисциплине «Теория государства и права»: учеб. пособие / А. А. Кириченко, Ю. А. Ланцедова. – Николаев : ННУ имени В. А. Сухомлинского, 2016. – 36 с.

 75. Кириченко А. А. Новая доктрина базисных задач юриспруденции и направлений юридической деятельности. Курс лекций по традиционной учебной дисциплине «Теория государства и права»: учеб. пособие / А. А. Кириченко, А. С. Тунтула. – Николаев: ННУ имени В. А. Сухомлинского, 2016. – 44 с.

 76. Кириченко А. А. Новая доктрина сущности и видового деления правонарушений и юридической ответственности. Курс лекций по традиционной учебной дисциплине «Теория государства и права»: учеб. пособие / А. А. Кириченко, А. С. Тунтула. – Николаев : ННУ имени В. А. Сухомлинского, 2016. – 40 с.

 77. Кириченко А. А. Новая доктрина классификации юридических наук, сущности и перспектив развития их отдельных гипергрупп и групп. Курс лекций по традиционной учебной дисциплине «Теория государства и права»: учеб. пособие / А. А. Кириченко, А. С. Тунтула. – Николаев : ННУ имени В. А. Сухомлинского, 2016. – 32 с.

 78. Кириченко А. А. Курс лекций по спецкурсу «Базисные доктрины и концепции юриспруденции»: учеб. пособие / А. А. Кириченко, А. С. Тунтула. – Николаев : ННУ имени В. А. Сухомлинского, 2016. – 200 с.

 79. Кириченко А. А. Курс лекций по спецкурсу «Инновационная процедура противодействия правонарушениям»: учеб. пособие / А. А. Кириченко, Ю. А. Ланцедова. – Николаев : ННУ имени В. А. Сухомлинского, 2016. – 112 с.

 80. Кириченко О. А. Періодизація розвитку, поняття, система і дисциплінарні зв’язки. Лекція № 1. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 64 с.

 81. Кириченко О. А. Основи методології. Лекція № 2. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 32 с.

 82. Кириченко О. А. Основи мікрооб’єктології. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 32 с.

 83. Презумпція правоти поліцейського: матеріали засідання дискусійного клубу з нагоди Всеукраїнського тижня права, 22.11.2016 р. Зб. наук. ст. / за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 40 с.

 84. Кириченко О. А. Основи документознавства. Лекція № 9. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 44 с.

 85. Сучасний стан та можливості удосконалення освіти та науки в Україні: матеріали Круглого столу з нагоди Всеукраїнського тижня права, 06.12.2016 р. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 24 с.

 86. Презумпція професійності, достатності та збалансованості повноважень антиделіктолога: матеріали Круглого столу з нагоди Всеукраїнського тижня права, 06.12.2016 р. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 32 с.

 87. Механізм передачі влади від виборців до суб’єктів владних повноважень: матеріали Круглого столу з нагоди Всеукраїнського тижня права, 07.12.2016 р. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 20 с.

 88. Всі мають право знати право: матеріали Круглого столу з нагоди Всеукраїнського тижня права, 29.11.2016 р. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 20 с.

 89. Загальна декларація прав людини – основа правового статусу учнівської молоді: матеріали Круглого столу з нагоди Всеукраїнського тижня права, 05.12.2016 р. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 20 с.

 90. Сучасний правовий статус студентської молоді: матеріали Круглого столу з нагоди Всеукраїнського тижня права, 07.12.2016 р. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 20 с.

 91. Міжнародні пакти з прав людини – основа правового статусу учнівської молоді: матеріали Круглого столу з нагоди річниці прийняття Міжнародних пактів з прав людини, 13.12.2016 р. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 20 с.

 92. Міжнародний та національний правовий статус учнівської молоді: матеріали Круглого столу з нагоди річниці прийняття Міжнародних пактів з прав людини, 15.12.2016 р. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 20 с.

 93. Кириченко О. А. Тести для заліку з навчальної дисципліни «Базисні доктрини та концепції юриспруденції» для студентів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.03 Середня освіта. Історія, освітньої програми Історія, правознавство, ОКР «Спеціаліст» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 72 с.

 94. Кириченко О. А. Тести для підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни «Правові основи реалізації соціального захисту населення» для спеціальності 231 «Соціальна робота» ОКР «Магістр» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 52 с.

 95. Кириченко О. А. Програма навчальної дисципліни «Правові основи соціальної роботи» для галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / О. А. Кириченко. Друге видання. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 13 с.

 96. Кириченко О. А. Робоча програма навчальної дисципліни «Правові основи соціальної роботи» для галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / О. А. Кириченко. Друге видання. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 46 с.

 97. Тунтула О. С. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни «Кримінальне судочинство України» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» / О. С. Тунтула. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2016. - 78 с.

 98. Кириченко О. А. Основи слідознавства. Лекція № 6. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 48 с.

 99. Кириченко О. А. Основи одорології. Лекція № 7. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 56 с.

 100. Кириченко О. А. Опис навчальної дисципліни «Новітні доктрина та концепції юриспруденції» для галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 014 «Середня освіта. Історія», освітньої програми «Основи правознавства» ОКР «Спеціаліст» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 47 с.

 101. Кириченко О. А. Опис навчальної дисципліни «Інноваційна процедура протидії правопорушенням» для галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 014 «Середня освіта. Історія», освітньої програми «Основи правознавства» ОКР «Спеціаліст» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 43 с.

 102. Кириченко О. А. Опис навчальної дисципліни «Правові основи реалізації соціального захисту населення» для галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» ОКР «Магістр» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 39 с.

 103. Кириченко О. А. Опис навчальної дисципліни «Правові основи соціальної роботи» для галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальність 231 «Соціальна робота» ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 47 с.

 104. Кириченко О. А. Опис навчальної дисципліни «Криміналістика» для галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 7 с.

 105. Кириченко О. А. Опис навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 7 с.

 106. Кириченко О. А. Опис навчальної дисципліни «Судова медицина і психіатрія» для галузі знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право» ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 5 с.

 107. Кириченко О. А. Конституційний військовий обов’язок по захисту Вітчизни: сучасність та перспективи: матеріали Круглого столу з нагоди Дня захисника України, 13.10.2016 р. Зб. наук. ст. /за ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 16 с.

 108. Кириченко О. А. Основи зброєзнавства. Лекція № 8. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 72 с.

 109. Кириченко О. А. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правові основи реалізації соціального захисту населення»: навч. посібник для спеціальності 231 «Соціальна робота», ОКР «Магістр» / О. А. Кириченко. Третє видання. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 184 с.

 110. Кириченко О. А. Поняття, система та основні категорії техніки. Лекція № 4. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 17 с.

 111. Кириченко О. А. Основи фотокінозйомки та звуковідеозапису. Лекція № 5. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : ЧНУ імені Петра Могили, 2016. – 34 с.

 112. Тунтула О. С. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни «Судова медицина та психіатрія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» / О. С. Тунтула. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2016. - 68 с.

 113. Тунтула О. С. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни «Криміналістика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» / О. С. Тунтула. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2016. - 78 с.

 114. Кириченко О. А. Курс лекцій зі спецкурсу «Базисні доктрини та концепції юриспруденції»: навч. посібник для спеціальності 014 «Середня освіта. Історія», освітньо-кваліфікаційної програми «Основи правознавства» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. Друге видання. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 180 с.

 115. Кириченко О. А. Програма навчальної дисципліни «Базисні доктрини та концепції юриспруденції» для спеціальності 014 «Середня освіта. Історія», освітньо-кваліфікаційної програми «Основи правознавства» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. Друге видання. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 14 с.

 116. Кириченко О. А. Робоча програма навчальної дисципліни «Базисні доктрини та концепції юриспруденції» для спеціальності 014 «Середня освіта. Історія», освітньо-кваліфікаційної програми «Основи правознавства» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. Друге видання. - Миколаїв МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 44 с.

 117. Кириченко О. А. Курс лекцій зі спецкурсу «Інноваційна процедура протидії правопорушенням»: навч. посібник / О. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова. Друге видання. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 100 с.

 118. Кириченко О. А. Програма навчальної дисципліни «Інноваційна процедура протидії правопорушенням» для спеціальності 014 «Середня освіта. Історія», освітньо-кваліфікаційної програми «Основи правознавства» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. Друге видання. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 11 с.

 119. Кириченко О. А. Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційна процедура протидії правопорушенням» для спеціальності 014 «Середня освіта. Історія», освітньо-кваліфікаційної програми «Основи правознавства» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. Друге видання. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 50 с.

 120. Кириченко О. А. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правові основи реалізації соціального захисту»: навч. посібник / О. А. Кириченко. Друге видання. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 128 с.

 121. Кириченко О. А. Програма навчальної дисципліни «Правові основи реалізації соціального захисту» для галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» / О. А. Кириченко. Друге видання. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 12 с.

 122. Кириченко О. А. Робоча програма навчальної дисципліни «Правові основи реалізації соціального захисту» для галузь знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» / О. А. Кириченко. Друге видання. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 12 с.

 123. Кириченко О. А. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правові основи соціальної роботи»: навч. посібник / О. А. Кириченко. Друге видання. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 184 с.

 124. Кириченко О. А. Курс лекцій зі спецкурсу «Інноваційна процедура протидії правопорушенням»: навч. посібник / О. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 100 с.

 125. Історія та культура України. Хрестоматія: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей / Упоряд. та автор коментарів Нефьодов Д.В. – Миколаїв: Іліон, 2016. – 250 с.

 126. Ворчакова І. Є. Політична географія: навч.-метод. посібник для студ. вузів ІІІ-ІVрівнів акредитації / І. Є. Ворчакова. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 250 с.

 127. Кириченко О. А. Новітня доктрина базисних властивостей права. Курс лекцій до традиційної навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник / О. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 32 с.

 128. Кириченко О. А. Новітня доктрина базисних завдань юриспруденції та напрямків юридичної діяльності. Курс лекцій до традиційної навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 40 с.

 129. Кириченко О. А. Новітня доктрина сутності і видового поділу правопорушень та юридичної відповідальності. Курс лекцій до традиційної навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 36 с.

 130. Кириченко О. А. Новітня доктрина класифікації юридичних наук, сутності та перспективи розвитку їхніх окремих гіпергруп і груп. Курс лекцій до традиційної навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник / О. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 28 с.

 131. Кириченко О. А. Курс лекцій зі спецкурсу «Базисні доктрини та концепції юриспруденції»: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 180 с.

 132. Кириченко О. А. Програма навчальної дисципліни «Базисні доктрини та концепції юриспруденції» з підготовки спеціалістів з напряму 02.03 «Гуманітарні науки» спеціальності 7.02030201 «Історія*» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 13 с.

 133. Кириченко О. А. Робоча програма навчальної дисципліни «Базисні доктрини та концепції юриспруденції» з підготовки спеціалістів з напряму 02.03 «Гуманітарні науки» спеціальності 7.02030201 «Історія*» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 42 с.

 134. Кириченко О. А. Програма навчальної дисципліни «Інноваційна процедура протидії правопорушенням» з підготовки спеціалістів з напряму 02.03 «Гуманітарні науки» спеціальності 7.02030201 «Історія*» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 11 с.

 135. Кириченко О. А. Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційна процедура протидії правопорушенням» з підготовки спеціалістів з напряму 02.03 «Гуманітарні науки» спеціальності 7.02030201 «Історія*» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 51 с.

 136. Крижановська Н. Є., Нефьодов Д. В. Історія української культури: навчально-методичний посібник / Н. Є. Крижановська, Д. В. Нефьодов. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 200 с.

 137. Курс лекцій із сучасних проблем юриспруденції / [О. А. Кириченко,
  Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула, В. С. Шаповалова ; за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 144 с.

 138. Курс лекцій з криміналістики / [О. А. Кириченко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула, В. С. Шаповалова ; за наук. ред.
  О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 348 с.

 139. Шаповалова В. С. Основи зброєделіктики: монографія / В. С. Шапова-
  лова, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв: Ін-т історії, політології і права МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 808 с.

 140. Шаповалова В. С. Базисні ознаки, поняття, співвідношення і класифікація різних видів кримінальної зброї: проект автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Вікторія Сергіївна Шаповалова. – Івано-Франківськ: ПЮІ НУ ОЮА, 2014. - 21 с.

 141. Ланцедова Ю. О. Курс криміналістики. Методика протидії крадіжкам, грабежам і розбійним нападам : [лекція] / Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 12 с.

 142. Ланцедова Ю. О. Курс криміналістики. Методика протидії злочинам, що пов’язані із незаконним обігом наркотиків : [лекція] / Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 11 с.

 143. Ланцедова Ю. О. Курс криміналістики. Основи фотокінозйомки та звуковідеозапису : [лекція] / Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 13 с.

 144. Ланцедова Ю. О. Курс криміналістики. Основи трасології : [лекція] / Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 16 с.

 145. Актуальні проблеми юриспруденції : програма навчальної дисципліни підготовки спеціалістів з напряму 02.03 «Гуманітарні науки» спеціальності 7.02030201 «Історія*» [навчальна програма] / розробн. О. А. Кириченка. – Миколаїв, 2014. – 8 с.

 146. Актуальні проблеми юриспруденції : робоча програма навчальної дисципліни підготовки спеціалістів з напряму 02.03 «Гуманітарні науки» спеціальності 7.02030201 «Історія*» [навчальна програма] / розробн. О. А. Кириченка. – Миколаїв, 2014. – 18 с.

 147. Сучасні проблеми протидії правопорушенням : програма навчальної дисципліни підготовки спеціалістів з напряму 02.03 «Гуманітарні науки» спеціальності 7.02030201 «Історія*» [навчальна програма] / розробн. О. А. Кириченка. – Миколаїв, 2014. – 9 с.

 148. Сучасні проблеми протидії правопорушенням : робоча програма навчальної дисципліни підготовки спеціалістів з напряму 02.03 «Гуманітарні науки» спеціальності 7.02030201 «Історія*» [навчальна програма] / розробн. О. А. Кириченка. – Миколаїв, 2014. – 22 с.

 149. Кириченко О. А. Програма навчальної дисципліни «Значення новітніх доктрин юриспруденції для розвитку історії як суспільної науки» із підготовки магістрів з напряму 02.03 «Гуманітарні науки» спеціальності 8.02030201 «Історія». – Миколаїв: МНУ ім. М. О. Сухомлинського, 2014. – 9 с.

 150. Кириченко О. А. Робоча програма дисципліни «Значення новітніх доктрин юриспруденції для розвитку історії як суспільної науки» із підготовки магістрів з напряму 02.03 «Гуманітарні науки» спеціальності 8.02030201 «Історія». – Миколаїв: МНУ ім. М. О. Сухомлинського, 2014.– 21 с.

 151. Ланцедова Ю. О. Курс криміналістики. Методика протидії вбивствам та заподіянню тілесних ушкоджень: [лекція] / Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинсь-
  кого, 2014. – 12 с.

 152. Ланцедова Ю. О. Курс криміналістики. Методика протидії статевим злочинам : [лекція] / Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014.– 13 с.

 153. Тунтула О. С. Курс лекцій зі значення новітніх доктрин юриспруденції для розвитку історії як суспільної науки : навч. посібник /[О. С. Тунтула ; за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлин-
  ського, 2014.– 76 с.

 154. Тунтула О. С. Курс лекцій із актуальних проблем юриспруденції: навч. посібник /[О. С. Тунтула ; за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 52 с.

 155. Ланцедова Ю. О. Курс лекцій із сучасних проблем протидії правопорушенням: навч. посібник /[Ю. О. Ланцедова; за наук. ред.
  О. А. Кириченка]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014.
  –64 с.

 156. Лісовський В.М. Політична ідеологія : навчальний методичний посібник для студентів вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.М. Лісовський, – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2014

 157. Ніколаєнко Н.О., Орловський В.К., Шкуренко К.О. Партологія : навчальний методичний посібник з курсу для студентів спеціальності "Політологія" / Н.О. Ніколаєнко, В.К. Орловський, К.О. Шкуренко, – Херсон: Грінь Д.С., 2014. - 334с.

 158. Ніколаєнко Н.О. Практична політологія : навчальний методичний посібник з курсу для студентів спеціальності "Політологія" / Н.О. Ніколаєнко, – Херсон: Грінь Д.С., 2014. - 322с.

 159. Шитюк М.М. Громадсько-політична діяльність Володимира Мальованого (1847 - 1893 рр.) : наукове видання / М.М. Шитюк, О.С. Козирев; авт. передмови проф. С.І. Світленко, – Миколаїв, 2014. - 236с.

 160. Ланцедова Ю. О. Тактика слідчого експерименту (перевірки та/чи уточнення показань на місці діяння) : [лекція] / Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Ін-т історії, політології і права МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 10 с.

 161. Ланцедова Ю. О. Тактика пред’явлення для впізнання : [лекція] /
  Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Ін-т історії, політології і права МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 12 с.

 162. Ланцедова Ю. О. Тактика призначення та проведення експертиз : [лекція] / Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Ін-т історії, політології і права МНУ ім. В. О. Сухомлинсь-
  кого, 2014. – 12 с.

 163. Ланцедова Ю. О. Курс криміналістики. Загальні положення методики : [лекція] / Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014.– 13 с.

 164. Ланцедова Ю. О. Загальні положення тактики : [лекція] /
  Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Ін-т історії, політології і права МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 15 с.

 165. Ланцедова Ю. О. Тактика слідчого огляду місця діяння : [лекція] /
  Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Ін-т історії, політології і права МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 20 с.

 166. Ланцедова Ю. О. Тактика обшуку та виїмки (тимчасового доступу та вилучення речей і документів) : [лекція] / Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Ін-т історії, політології і права МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 16 с.

 167. Гузенко Ю. І. Військово-морське мистецтво українського козацтва (перша половина XVII ст.) : монографія / Ю. І. Гузенко. —Миколаїв : Іліон, 2013. — 124 с.

 168. Коросташова Т. О. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Криміналістика» : / Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 438 с.

 169. Коросташова Т. О. Курс лекцій з криміналістики / Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : Вид-во НУК ім. адмірала Макарова, 2013. – 314 с.

 170. Ланцедова Ю. О. Програма з організації, проходження та зі звіту матеріалів переддипломної практики з підготовки спеціалістів з галузі знань «Право» спеціальності «Правознавство» / Ю. О. Ланцедова,
  О. С. Тунтула. – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – 16 с.

 171. Ланцедова Ю. О. Курс лекцій з кримінального процесуального права України : [навчальний посібник] / Ю. О. Ланцедова ; [за наук. ред.
  О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 328 с.

 172. Учебно-методический комплекс по специальному курсу «Новейшие концепции юриспруденции» : учеб. пособие. В трех книгах / Т. А. Ко-
  росташова, Ю. А. Ланцедова, А. С. Тунтула, В. С. Шаповалова ; под науч. ред. А. А. Кириченко. – Николаев : Изд-во ЧГУ им. Петра Могилы, 2013. – Книга 3 : Лекции. - 110 с.

 173. Навчально-методичний комплекс зі спеціального курсу «Новітні концепції юриспруденції» : [навч. посібник у трьох книгах] / Т. О. Ко-
  росташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула, В. С. Шаповалова ; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Книга 3 : Лекції. - 98 с.

 174. Кириченко О. А. Сучасні проблеми юриспруденції : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) напряму підгтовки 0304. Право. (шифр і назва напряму) спеціальності 7.03040101. Правознавство (шифр і назва спеціальності) (Шифр за ОПП ПП9а). – Миколаїв, 2013.– 12 с.

 175. Кириченко О. А. Сучасні проблеми юриспруденції : робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціалістів (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) напряму підгтовки 0304. Право. (шифр і назва напряму) спеціальності 7.03040101. Правознавство (шифр і назва спеціальності) (Шифр за ОПП ПП9а). – Миколаїв, 2013.– 26 с.

 176. Тунтула О. С. Сутність і класифікація дій з отримання та форм оперування доказами в антикримінальному судочинстві : монографія / [О. С. Тунтула, Ю. О. Ланцедова, Т. О. Коросташова] ; за наук. ред. проф. О. А. Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 164 с.

 177. Курс лекцій з криміналістики. Періодизація розвитку, поняття, система, дисциплінарні зв’язки і дидактичні основи / Є. В. Кириленко, Т. О. Ко-
  росташова та ін. ; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 15. – 64 с. – (Авторська лекція).

 178. Коросташова Т. О. Курс лекцій з криміналістики. Основи мікрооб’єктології / Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 17. – 36 с. – (Авторська лекція).

 179. Коросташова Т. О. Курс лекцій з криміналістики. Лекція: Основи роботи із особистісними і речовими джерелами антикримінальних відомостей / Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 16. – 32 с. – (Авторська лекція).

 180. Коросташова Т. О. Курс лекцій з криміналістики. Основи слідознавства / Коросташова Т. О., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. ; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. Вип. 18. – 44 с. – (Авторська лекція).

 181. Коросташова Т. О. Курс лекцій з криміналістики. Основи одорології /
  Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; [за наук. ред.
  О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 19. – 56 с. – (Авторська лекція).

 182. Курс лекцій з криміналістики. Основи зброєделіктики / Є. В. Кирилен-
  ко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; [за наук. ред. проф. О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 20. – 36 с. – (Авторська лекція).

 183. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Криміналістика» : [навчальний посібник у трьох книгах] / Є. В. Кири-
  ленко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Книга 3 : Лекції і конспекти лекцій. - 292 с.

 184. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України» : [навчальний посібник у трьох книгах] / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Книга 3 : Лекції. – 300 с.

 185. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України» : [навчальний посібник у трьох книгах] / Є. В. Кириленко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Книга 3 : Лекції. – 112 с.

 186. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Криміналістика» : [навчальний посібник у трьох книгах] / Є. В. Кири-
  ленко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Книги 1 і 2 : Навчальна і робоча програми. - 152 с.

 187. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : [навч. посібник у 2-х т.] / Кириленко Є. В., Коросташова Т. О., Тунтула О. С. ; за наук. ред. проф. О. А. Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Т. 1: Основна частина. – 2011. - 144 с.

 188. Кириленко Є. В. Доктринальні та законодавчі передумови докорінного реформування адміністративного права і судочинства та регулятивних наук : [навч. посібник у 2-х т.] / Кириленко Є. В., Коросташова Т. О., Тунтула О. С. ; за наук. ред. проф. О. А. Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Т. 2: Додатки. – 2011. - 428 с.

 189. Тунтула О. С. Сутність і класифікація де-факто процесуальних дій та форми представлення, оцінки і використання доказів в антикриміналь-
  ному судочинстві : [навч. посібник у 2-х т.] / Тунтула О.С., Кирилен-
  ко Є. В., Коросташова Т. О. ; за наук. ред. проф. Кириченка О. А. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. Т. 1. Основна частина. – 2011. – 124 с.

 190. Тунтула О. С. Сутність і класифікація де-факто процесуальних дій та форми представлення, оцінки і використання доказів в антикриміналь-
  ному судочинстві : [навч. посібник у 2-х т.] / Тунтула О.С., Кирилен-
  ко Є. В., Коросташова Т. О. ; за наук. ред. проф. Кириченка О. А. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. Т. 2. Додатки. – 2011. – 448 с.

 191. Теорологія юриспруденції (новітня концепція «Теорії права») : навч. посібник / [Є. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. О. Коросташова та ін.] ; за наук. ред. проф. О. А. Кириченка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 392 с.

 192. Шевчук О.В. Політологія. – Миколаїв, 2009.

 193. Федорчук О.О. Навчально-методичний посібник з курсу політології для студентів ІІІ-ІV курсів всіх спеціальностей денної форми навчання МДУ ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2008.

 194. Федорчук О.О. Навчально-методичний посібник з курсу політології для студентів ІІІ-ІV курсів заочної форми навчання. – Миколаїв, 2008.

 195. Федорчук О.О. Навчально-методичний посібник з спецкурсу «Основи сучасної соціальної політики в Україні». - Миколаїв, 2007.

 196. Ланцедова Ю. О. Тактика допиту та очної ставки (одночасного допиту двох і більше осіб) : [лекція] / Ю. О. Ланцедова; [за наук. ред.
  О. А. Кириченка]. – Миколаїв : Ін-т історії, політології і права МНУ ім. В. О. Сухомлинського. – 18 с.

 197. Кириченко А. А. Гипердоклад о развитии более двухсот лучших доктрин и концепций юриспруденции научной школы профессора Аланкира (приглашение к дискуссии) [кол. авт. под науч. ред. А.А. Ки-
  риченко]. – 100 с.

Факультет педагогіки та психології

 1. Савінова Н.В. Логодіагностика та логокорекція мовленнєвої діяльності дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення: монографія / Н.В. Савінова.

 2. Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції: монографія / Н. В. Савінова та ін. – Миколаїв, 2017. – 254 с.

 3. Литвиненко І.С. Психологія травмуючих ситуацій. Вікова та педагогічна психологія. Модуль "Ситуації в житті дітей молодшого шкільного віку": Програма «Знаю і Розумію» (ЗіР) : практичний посібник / І.С. Литвиненко. – Миколаїв, 2017. – 316 с.

 4. Семиченко В.А. Загальна психологія. Модуль «Інструментарій для психологічної експертизи» / В.А. Семиченко, І.С. Литвиненко, І.Є. Чугуєва. – Миколаїв, 2017. – 55 с.

 5. Парфентьєва І.П. Хорознавство. Розділ ІІІ. Система аналізу хорових творів / І.П. Парфентьєва. – 93 с.

 6. Шевчук О.С. Культура міжособистісних стосунків: навчальний посібник / О.С. Шевчук, С.П. Шевчук; під ред. О.С. Шевчук. – Миколаїв: Вид-во «Ілліон», 2015. – 341 с.

 7. Стельмах Н.В. Педагогіка (педагогічна творчість) / Н.В. Стельмах. – Миколаїв, 2016. – 137 с.

 8. Султанова Н.В. Етика соціально-педагогічної діяльності : методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів (для бакалаврів) / автор-укладач Н.В. Султанова, – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. – 48 с.

 9. Мухіна Л.М. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Юридична психологія» (денна та заочна форма навчання) / Л.М. Мухіна. – Миколаїв, 2017 – 95 с.

 10. Букач М.М. Організація наукового дослідження в соціальній роботі: характеристика, етапи, методи: методичні рекомендації / М.М. Букач, Н.В. Клименюк. – Миколаїв, 2017. – 231 с.

 11. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів 1-3 курсів спеціальності «Психологія» з дисципліни «Психологія тренінгової роботи» / Упоряд. К.О. Санько. – Миколаїв, 2017. – 120 с.

 12. Литвиненко І.С., Прасол Д.В., Білюк О.Г., Чугуєва І.Є., Шапошникова Ю.Г., Кузнецова С.В., Горобец О.В. Вікова та педагогічна психологія (Модуль: Психологічні особливості роботи з важковиховуваними дітьми (для тих, хто працює з важковиховуваними дітьми і неблагополучними родинами)): навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Видавництво «Арнекс», 2017. – 250 с.

 13. Мороз Л.І., Мороз І.В., Литвиненко І.С., Прасол Д.В., Чугуєва І.Є. Науково-дослідна робота студентів у вищих навчальних закладах: навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2017. – 162 с.

 14. Савенкова І.І. Навчально-методичний посібник «Патопсихологія». – Миколаїв, 2017. - 158 с.

 15. Литвиненко І.С., Прасол Д.В. Вікова та педагогічна психологія: мультимедійний навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2016.

 16. Литвиненко І.С. Підводні рифи життєвих ситуацій / І.С. Литвиненко. – Миколаїв, 2016. - 471 с.

 17. Бабаян Ю.О. Основи практичної психології (практикум): навчальний посібник / Ю.О. Бабаян. — Миколаїв: Іліон, 2016. – 110 с.
 18. Власов Г.В. Психофізіологія: навчально-методичний посібник /
  Г.В. Власов. - Миколаїв: "Іліон"

 19. Праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва: монографія / О.І.Стрихар, Л.С.Аристова, К.К.Зуб, Л.Л.Васильєва, І.В.Щербак, Ю.О.Хайрулліна, О.М.Петренко, І.П.Парфентьєва, С.С.Гмиря, Л.В.Ярошевська, С.В.Бєдакова, А.А.Зварич, Ю.А.Шевченко, І.О.Слятіна, Д.І.Мосін, Н.В.Ревенко, Л.М.Свірідовська. - Миколаїв: “РАЛ-поліграфія”, 2016. - 337с.

 20. Васильєва Л.Л. Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття: монографія / Л.Л.Васильєва - Миколаїв: “Іліон”, 2016. - 240с.

 21. Литвиненко І.С., Прасол Д.В. Проективні малюнкові методики: Методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2015. – 160 с.

 22. Прасол Д.В., Литвиненко І.С., Шапошникова Ю.Г., Чугуєва І.Є., Кузнецова С.В., Рєпка А.О. Основи геронтопсихології: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2015. – 97 с.

 23. Євдокимова Н.О., Іванцова Н.Б., Опанасенко Л.А. Психологічні основи професійного консультування / Євдокимова Н.О., Іванцо-
  ва Н.Б., Опанасенко Л.А. – Миколаїв: Іліон, 2015.

 24. Докторович М.О., Рурик Г.Л., Хозраткулова І.А. Арт-терапія у діяльності соціального педагога та психолога: методичний посібник / М.О. Докторович, Г.Л. Рурик, І.А. Хозраткулова. — Київ, 2014. —
  134 с.

 25. Тренінгові технології у роботі психологічної служби вищого навчального закладу : навчальний посібник / за наук. ред. Н. О. Євдо-
  кимової. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 558 с.

 26. Євдокимова Н. О. Ситуативно-проблемний підхід до рішення 100 шкільних проблем : навчальний посібник / Н.О. Євдокимова, Н.Б. Іва-
  нцова, Л. А. Опанасенко. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 504 с.

 27. Соціальна психологія груп. Хрестоматія : навчальний посібник / укл. : Ю. О. Бабаян, Г. В. Васильєва, Н. О. Євдокимова та ін. ; за заг. ред.
  Н. О. Євдокимової. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 638 с.

 28. Власов Г.В., Власов В.Г., Хоронжук В.І. Психологія у сфері соціального захисту населення: навчально-методичний посібник . – Миколаїв, 2013. – 184 с.

 29. Мороз Л.І., Мороз І.В., Баріхашвілі І.І., Литвиненко І.С., Прасол Д.В. Науково-дослідна робота студентів у вищих навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2013. – 145 с.

 30. Докторович М.О.Система виховної роботи в дитячих будинках та інтернатних установах: навчально-методичний посібник. – Київ, 2012. - 232 с.

 31. Організація соціально-педагогічної та психологічної практики студентів ВНЗ (спеціальності «Соціальна педагогіка»): навчально-методичний посібник / за ред. Я.І. Журецького - Київ, 2012. – 345 с.

 32. В. А. Семиченко, І. С. Литвиненко, І. Є. Чугуєва Курс психології в модулях. Модуль І: Вступ до психології: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв, 2012. – 55 с.

 33. Наскрізна програма практики студентів денної та заочної форм навчання зі спеціалізації «Практична психологія» / Укладач: Івано-
  ва І.Ф., канд. пед. наук, доцент кафедри загальної та вікової психології. – Миколаїв, 2012. – 9 с.

 34. Методичні рекомендації студентам спеціалізації «Практична психологія» до виконання курсової роботи/ Укладач: Іванова І.Ф., канд. пед. наук, доцент кафедри загальної та вікової психології. – Миколаїв, 2012. – 23 с.

 35. Іванова І.Ф. Професійна ідентичність студентів-психологів: дослідження процесу формування// Психологічні науки: проблеми і здобутки. – Додаток 1 до №1, Том ІУ, - 2012 р. Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – Випуск 6. – С. 116 – 122.

 36. Прасол Д.В. Соціальна психологія: Методичний посібник. 5-е вид. /доп. і перероб./ – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2011. – 124 с.

 37. Євдокимова Н. О. Психологічні засади формування суб’єкта правничої діяльності у вищому навчальному закладі : монографія / Наталя Олексіївна Євдокимова. — Миколаїв : Іліон, 2011. — 420 с.

 38. Прасол Д.В. Основи Паблік Рілейшнз: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2010. – 108 с.

 39. Прасол Д.В. Основи парапсихології: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2010. – 84 с.

 40. Прасол Д.В., Прасол Н.О. Основи психосемантики: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2010. – 96 с.

 41. Докторович М.О. Соціально-педагогічна робота з дітьми з неповних сімей: Навчально-методичний посібник. – Київ, 2010.

 42. Прасол Д.В. Психодіагностика та корекція в роботі шкільного психолога: методичний посібник. Вид. 3-тє – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2009. – 235 с.

 43. Прасол Д.В., Прасол І.О. Психологія для школярів: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2009. – 120 с.

 44. Прасол Д.В. Психологічне консультування: Методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во „Арнекс”, 2009. – 20 с.

 45. Прасол Д.В. Основи соціальної психології: Методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во „Арнекс”, 2008. – 36 с.

 46. Литвиненко І.С., Прасол Д.В., Теглівець Л.В. Психологія управління в освіті: Методичний посібник. Видання 2-е – Миколаїв: Вид-во „Арнекс”, 2008. – 104 с.

 47. Литвиненко І.С. Проективні малюнкові методики [Текст] : Методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів /
  І. С. Литвиненко, Д. В. Прасол. – 2-ге вид., доп. і перероб.. – Миколаїв : Кріт, 2007. – 112с.

 48. Литвиненко І.С. Психологія управління в освіті [Текст] : Методичний посібник / І. С. Литвиненко, Д. В. Прасол, Л. В. Теглівець. – Миколаїв : МДУ, 2006. – 104с.

 49. Прасол Д.В. Психологія лідерства [Текст] : Навчально-методичний посібник / Д. В. Прасол, Т. Ю. Романюк, О. Ю. Подцикіна. – Миколаїв : Кріт, 2006. – 76с.

 50. Прасол Д.В. Загальна психологія: Навчально-методичний посібник. Вид. 2-е – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2005. – 168 с.

 51. Докторович М.О., Рурик Г.Л., Хозраткулова І.А. Особливості соціально-психологічної роботи з проблемними підлітками і старшокласниками: навчально-методичний посібник /
  М.О. Докторович, Г.Л. Рурик, І.А. Хозраткулова. – 135 с.


Факультет фізичної культури та спорту

 1. Борецька Н.О. Робочий зошит для самостійної роботи з методики викладання секційних занять в ЗОШ (гімнастика): навчально-методичний посібник / Н.О.Борецька, О.М.Грохович. – Миколаїв, МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2017. - 58 с.

 2. Тупєєв Ю.В. Боротьба та методика викладання : навчально-методичний посібник / Ю. В. Тупєєв. – Миколаїв : МНУ, 2017. – 128 с

 3. Чумаченко О.Ю. Структурно-функціональні зміни в системі епіфіз-проміжна частка гіпофіза в умовах тривалої дії нітратів та її корекції / О.Ю. Чумаченко, І.М. Рожков, О.Г. Редька. – Миколаїв: МНУ, 2017.- 206 с.

 4. Литвиненко О.М. Робочий зошит для самостійних робіт з теорії і методики фізичного виховання (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.010201 Фізичне виховання* освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр) : методичні рекомендації / О.М. Литвиненко, О.С. Славітяк. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 54 с.

 5. Тіхоміров А.І. Туризм та методика викладання: навчально-методичний посібник / А.І.Тіхоміров, Г.Ф.Усатюк. – Миколаїв, 2017. – 145 с.

 6. Ткаченко Ю. І., Козубенко О.С. Оздоровчі заняття на воді : навчально-методичний посібник / Ю.І. Ткаченко, О.С. Козубенко. – Миколаїв, 2017. – 115 с.

 7. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Фізична реабілітація школярів» : методичний посібник / уклад. О.Ю. Чумаченко, О.Г. Редька. – Миколаїв: МНУ, 2017. - 65 с.

 8. Характеристика функціонального стану спортсмена : методичний посібник / уклад. О.Г. Редька, О.Ю. Чумаченко. – Миколаїв: МНУ, 2017.- 47 с.

 9. Оптимізація рухової активності учнів навчальних закладів : методичний посібник/ уклад. О.Г. Редька, О.Ю. Чумаченко – Миколаїв: МНУ, 2017. - 38 с.

 10. Організація та методика роботи в спеціальних медичних групах : методичний посібник/ уклад. О.Ю. Чумаченко, О.Г. Редька. – Миколаїв: МНУ, 2017. - 47 с.

 11. Основи рухової діяльності : методичний посібник/ уклад. О.Ю. Чумаченко, О.Г. Редька. – Миколаїв: МНУ, 2017. - 65 с.

 12. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи з предмету «Валеологія та методика викладання» / уклад. О.Ю. Чумаченко, О.Г. Редька – Миколаїв: МНУ, 2017.- 77 с.

 13. Екологія : навчально-методичний посібник / уклад. І.М. Рожков, О.Ю. Чумаченко, В.К. Лебедєва. – Миколаїв : МНУ, 2017

 14. Біохімія рухової активності: методичний посібник/ уклад. О.Г. Редька, О.Ю. Чумаченко – Миколаїв: МНУ, 2017.- 74 с.

 15. Козубенко О.С., Тупєєв Ю.В. Метрологічний контроль у фізичному вихованні. Теоретичні відомості. Лекційний матеріал, практичні. : навчально-методичний посібник / О.С. Козубенко, Ю.В. Тупєєв. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 321 с.

 16. Тіхоміров А.І., Усатюк Г.Ф. Організація туристичної роботи : навчально-методичний посібник / А.І. Тіхоміров, Г.Ф. Усатюк. – Миколаїв : МНУ, 2017. – 178 с.

 17. Славітяк О.С. Атлетична гімнастика: навчальний посібник. - Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 154 с.

 18. Семерджян М. Г. Методичні рекомендації по проведенню учбових занять з настільного тенісу : навчально-методичний посібник. – Миколаїв, 2016. – 41 с.

 19. Чумаченко О.Ю., Рожков І.М. Анатомія людини (Основи спланхнології): навчальний посібник / за ред. О.Ю.Чумаченко. – Миколаїв: Вид-во МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2016. – 244 с.: 8 табл., 118 іл.

 20. Тупєєв Ю.В., Семерджян М.Г. Хортинг та методика викладання : навчально-методичний посібник / Ю. В. Тупєєв, М. Г. Семерджян. – Миколаїв : МНУ, 2016. – 266 с.

 21. Ткаченко Ю. І. Методика навчання спортивним способам плавання : навчально-методичний посібник / Ю. І. Ткаченко, Ю. В. Тупєєв,
  А. А. Буценко. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. — 59 с.

 22. Структура і діагностика спеціальної підготовленості плавців : Методичні рекомендації/ Під загальною редакцією Тупєєва Ю. В., Пильненького В.В. – Миколаїв: МНУ, 2016. – 80 с.

 23. Кулаков Ю. Є., Вертелецький О. І., Богатир В. Г. Рухливі ігри з елементами спортивних ігор для учнів 1-8 класів: навчально-методичний посібник/За ред. Ю. Є. Кулакова О. І. Вертелецького. Богатиря В. Г.– Миколаїв: МНУ, 2016. – 92 с.

 24. Семерджян М. Г. Организация спортивно-массовой работы в летних лагерях отдыха : методическое пособие для студентов.– Николаев, 2016. – 176 с.

 25. Тіхоміров А.І. Організація краєзнавчо-туристичної роботи: навчальний посібник / А.І. Тіхоміров. – Миколаїв, 2016. – 160 с.

 26. Рекреаційний туризм : Методичні рекомендації до занять з рекреаційного туризму / Усатюк Г.Ф. – Миколаїв, 2016. – 150 с.

 27. Грицай Ю.О., Бірюк С.В., Литвиненко О.М. Педагогічні основи здоров’язберігаючого навчального процесу школярів / Ю.О. Грицай, С.В Бірюк., О.М.Литвиненко. – Миколаїв : Іліон, 2015. - 215 с.

 28. Спортивне орієнтування : методичні рекомендації до занять зі спортивного орієнтування / Усатюк Г.Ф., Войчун О.В. – Миколаїв, 2015. – 228 с.

 29. Методичні вказівки щодо написання курсових робіт з навчальної дисциплін для студентів V курсу за напрямом підготовки - спеціаліст, спеціальності 7.01020101 “Фізичне виховання”* / уклад. О.М. Литви-
  ненко. – Миколаїв, 2015. – 28 с.

 30. Туристичний похід : методичні вказівки до туристичного походу– Миколаїв, 2014. – 118 с.

 31. Чорнобильська катастрофа через чверть століття: соціальні і медичні наслідки серед постраждалих / А.Ф. Кісельов, В.І. Очколяс. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 147 с.

 32. Туберкульоз Миколаївщини: події, факти і особи в діяльності протитуберкульозної служби області (1900-2011 рр.) / А.Ф.Кісельов, С.Г.Хотіна, П.В.Георгієв, О.О.Пархоменко. – Миколаїв, 2013. - 284 с.

 33. Хохлова Л.А., Ванькова Г.Ю., Коржевський М.Ю., Бережна Т.І., Чайка Н.С. Розвиток гнучкості студентів спеціальної медичної групи при самостійних заняттях з фізичного виховання. - Миколаїв, 2013. - 78 с.

 34. Жигадло Г.Б. Футбол, міні-футбол та методика його викладання: навчально-методичний посібник/За ред. Г.Б. Жигадла. – Миколаїв: 2013. - 137 с.

 35. Рожков І.М., Гордієнко В.М., Чумаченко О.Ю. Стрес: нейроендокринні механізми. – Миколаїв: МНУ, 2012. – 196 с.

 36. Тіхоміров А.І., Дзюба З.Г., Ванькова Г.Ю. Організація оздоровлення студентів спеціальної медичної групи. - Миколаїв, 2012. - 253 с.

 37. Борецька Н.О., Костарева Н.Б. Техніка виконання та методика навчання танцювальним крокам. – Миколаїв, 2011. – 37 с.

 38. Жигадло Г.Б., Богатир В.Г., Вертелецький О.І. Тактика футболу. – Миколаїв, 2011. – 50 с.

 39. Жигадло Г.Б. Рухливі ігри: навчально-методичний посібник / За ред. Г.Б. Жигадла. – Миколаїв: МНУ, 2011. – 279 с.

 40. Богачов П.В. Гандбол. Пояснення до правил гри. - Миколаїв, 2011. - 50 с.

 41. Богачов П.В. Гандбол. Тактика гри. Методика навчання. - Миколаїв, 2011. - 25 с.

 42. Богачов П.В. Гандбол. Техніка гри. Методика навчання. - Миколаїв, 2011. - 30 с.

 43. Кісельов А.Ф., Хотіна С.Г, Очколяс В.І., Педак А.А. Громадське психічне здоров’я населення Миколаївщини: витоки, події і особи в діяльності обласної психіатричної служби (1830-2009 рр.) 2010

 44. Рожков І.М., Гордієнко В.М., Спринь О.Б., Олейник В.П., Чернозуб А.А. Основи спланхнології: Навчальний посібник / За ред. І.М.Рожкова. – Миколаїв: Вид-во МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2010. – 244 с.: 118 іл.

 45. Динамічна анатомія: Методичний посібник/ Укладачі: І.М. Рожков, В.М. Гордієнко. – Миколаїв: Вид-во МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2010.-92с.

 46. Рельєфна анатомія: Методичний посібник/ Укладачі: І.М. Рожков, В.М. Гордієнко. – Миколаїв: Вид-во МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2010.-64с.

 47. Основи ангіології: Методичний посібник/ Укладачі: І. М. Рожков, В. М. Гордієнко. – Миколаїв: Вид-во МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2010.- 60с.

 48. Кісельов А.Ф., Хотіна С.Г, Римар П.І.,Іванов М.Г. Наркологічна служба Миколаївської області (1950-2008рр.) 2008

 49. Кісельов А.Ф., Хотіна С.Г, Дудла І.Д. Події, факти і особи у розвитку хірургічної служби Миколаївської області (1789-2005рр.) 2007

 50. Кісельов А.Ф., Хотіна С.Г, Єремчук В.О., Шатохін В.Б. Діти Миколаївщини: Витоки і розвиток медичної та соціальної допомоги дітям (1789-2004рр.) 2006

 51. Кісельов А.Ф., Хотіна С.Г, Архипов М.В. Здоров’я жінок Миколаївщини (1789-2004рр.) 2006

 52. Кісельов А.Ф., Хотіна С.Г., Полякова О.М., Історичні нариси витоків, розвитку і досягнення амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних закладів Миколаївської області (1789-2004рр.) 2005

 53. Кісельов А.Ф., Будак В.Д., Будак С.В. Демографічний розвиток Миколаївщини за 215 років (1789-2004рр.) 2005

 54. Кісельов А.Ф., Клочко В.І. Життя і діяльність першого лікаря Миколаївщини – сина Вітчизни Д.С.Самойловича 2004

 55. Кісельов А.Ф., Бондаренко М.П. Миколаївський обласний Яхт-клуб (1887-2002рр.) 2003

 56. Кісельов А.Ф., Козир М.Б. Від масовості до майстерності у фізичній культурі та спорті (1789-2003рр.) 2003

 57. Жигадло Г.Б., Богатир В.Г., Вертелецький О.І. Техніка футболу: навчально-методичний посібник. – Миколаїв: МНУ. – 56 с.

 58. Жигадло Г.Б., Богатир В.Г., Вертелецький О.І. «Українські народні ігри та забави». – Миколаїв: МНУ. – 103 с.


Механіко-математичний факультет

 1. Махровський В.М. Обробка результатів вимірювання : навчально-методичний посібник / В.М. Махровський, Р.В. Дінжос. – Миколаїв: Іліон, 2017 – 92 с.

 2. Погромська Г.С. Програмні проекти: управління та розробка : навчально-методичний посібник / Г.С. Погромська, Н.А. Махровська. – Миколаїв, 2017. – 153 с.

 3. Булгакова О.С. Моделювання систем та процесів економіки: навчально-методичний посібник / О.С. Булгакова, В.О. Поздєєв. – М.: Вид-во МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2017. – 221 с.

 4. Поздеев В.А. Математическое моделирование измерения импульсных давлений в жидких средах: монография / В.А. Поздеев, А.В. Мельник, А.И. Авраменко. - Николаев: Илион, 2017.- 290.с.

 5. Борисенко В. Д. Основи комп’ютерного моделювання в інженерній діяльності: навчальний посібник / В. Д. Борисенко, С. А. Устенко,І. В. Устенко. – Миколаїв: МНУ, 2016. – 276 с.

 6. Устенко С. А. Мережні інформаційні технології: навчальний посібник для вищих навчальних закладів / С. А. Устенко, І. В. Устенко. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 321 с.

 7. Лабораторний практикум. Спеціальний фізичний практикум: навчальний посібник / Р.В. Дінжос, В.М. Махровський, Е.А. Лисенков, М.А. Рехтета. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 72 с.

 8. Дармосюк В.М. Лінійна алгебра: Системи лінійних рівнянь. Визначники. Матриці. Комплексні числа : навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Частина І./ В.М. Дармосюк, О.В. Білай, Т.І. Валах. – Миколаїв: МНУ, 2016. - 174 с.

 9. Васильєва Л.Я. Елементарна математика. Раціональні рівняння та нерівності: навчально-методичний посібник / Л.Я. Васильєва, О.Ю. Пархоменко. – Миколаїв, 2016. – 52 с.

 10. Борисенко В.Д. Організація наукових досліджень в Україні: навчальний посібник / В. Д. Борисенко, С. А. Устенко. – Миколаїв: МНУ, 2016. – 258 с.

 11. Бойчук О.В. Теоретична фізика (класична механіка) / О.В. Бойчук, М.Ю. Борисенко: навчальний посібник. – Миколаїв: МНУ, 2015 –
  203 с.

 12. Погромська Г.С., Мельник О.В., Піган А.В. Науково-дослідна робота студентів: етапи виконання та правила оформлення: Методичні рекомендації з написання рефератів, курсових, випускних кваліфікаційних та дипломних для студентів спеціальностей «Інформатика», «Прикладна математика». – Миколаїв: 2015. – 85 с.

 13. Лисенков Е.А. Основи фізики полімерів: Навчальний посібник. – Миколаїв: МНУ, 2014. – 232 с.

 14. Тесленко Л.С., Чадаєв О.М., Менько Я.П. Математичний аналіз: навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів: у 5-ти частинах : Ч.3: Числові і функціональні ряди / Л.С. Тесленко, О.М. Чадаєв,
  Я. П. Менько. - Миколаїв, 2014. - 121 с.

 15. Погромська Г.С. Побудова запитів на мові SQL: Навчальний посібник. – Миколаїв: 2014. – 133 с.

 16. Прокопченко А.В. Аналіз даних: методи і моделі: методичний посібник. – Миколаїв: МНУ, 2013. – 91 с.

 17. Степашко В. С., Булгакова О.С., Зосімов В.В. Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання: монографія / В.С. Степашко,
  О.С. Булгакова, В.В. Зосімов. — Миколаїв : МНУ, 2013. — 196 с.

 18. Шелестова К.М. Основи технологічного конструювання (конспект лекцій для студентів заочної форми навчання фізико-математичного факультету). Варіант 7 / Під керівн. В.І. Гуйтура – Миколаїв : 2011. –
  30 с.

 19. Будак В.Д., Жук Я.О. Механіка суцільних середовищ: навчальний посібник / В. Д. Будак, Я. О. Жук. – Миколаїв: Іліон, 2011.

 20. Гуйтур В.І. Матеріалознавство(науково-методичний посібник) – Миколаїв : 2008. – 200 с.

 21. Гуйтур В.І. Методологія наукових досліджень (Конспект для магістрантів фізико-математичного факультету) – Миколаїв : 2007. –
  71 с.

 22. Жирнов М.В. Дослідження операцій. - Миколаїв, 2006. - 13 с.

 23. Броницька Н.А. Інформатика: мова програмування Pascal (кредитно-трансферна система): навчальний посібник /Н.А. Броницька,
  Н.В. Танкова, О.С. Булгакова, В.В. Зосімов; за ред. Н.А. Броницької. – Миколаїв: Іліон. – 107 с.

 24. Тульский В.В. Учебное пособие по аналитической геометрии. - Николаев. - 35 с.


Факультет іноземної філології

 1. Дем'яненко О.Є. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів І-ІІ курсів філологічного факультету, факультету дошкільної та початкової освіти / О.Є.Дем'яненко, Т.В. Шиян. – Миколаїв, 2017. – 192 с.

 2. Баркасі В.В., Нікіфорчук С.С. Лексикологія англійської мови: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / В.В. Баркасі, С.С. Нікіфорчук. – Миколаїв, 2017

 3. Баркасі В.В. Словник лінгвістичних термінів для студентів філологічних факультетів / В.В. Баркасі, С.О. Каленюк, О.В. Коваленко. – Миколаїв, 2017.

 4. Словник-довідник зі стилістики англійської мови / уклад. Т.І. Філіппьєва. – Миколаїв, 2017. – 105 с.

 5. Ружевич Я.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів другого курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» філологічного факультету / Я.І. Ружевич. - Миколаїв, 2017. – 105 с.

 6. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" для студентів І-ІІ курсу механіко-математичного факультету / уклад. Л.В. Айзікова. – Миколаїв, 2017. – 117 с.

 7. Майстренко Л.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу "Іноземна мова" (за професійним спрямуванням) для студентів І курсу факультету фізичної культури та спорту / Л.В. Майстренко. – Миколаїв, 2017. – 124 с.

 8. Волченко О.М. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: навчально-методичний посібник / О.М. Волченко. – Миколаїв, 2017. – 137с.

 9. Мироненко Т.П. Стилістика. Аналіз англомовного художнього тексту : навчальний посібник / Т.П. Мироненко, Л.С. Добровольська. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. - 184с.

 10. Культурно-детерміновані фактори у практиці перекладу: монографія / за наук. ред. А.К. Солодкої. – Миколаїв, 2017.

 11. Шевченко І.В. Навчально-методичний посібник «Історія основної мови» (для самостійної роботи студентів) / І.В. Шевченко. – Миколаїв, МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. – 163 с.

 12. Майборода Р.В. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Завдання для самостійної роботи: навчальний посібник / Р.В. Майборода. – Миколаїв, 2017. - 154с.

 13. одяна Л.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Практичний курс другої мови» / Л.В. Водяна. – Миколаїв, 2017. – 82 с.

 14. Коваленко О.В. Методичні рекомендації з аналітичного читання за романом Е. Кестнера «Еміль та детективи» для студентів ІІ курсу спеціальності «Філологія*. Мова і література(німецька)» / О.В. Коваленко. ― Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017.

 15. Удосконалюймо знання з граматики німецької мови: методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів 1 курсу спеціальностей: 014 Середня освіта, 035 Філологія, 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) / уклад. С.В. Кирилюк. ― Миколаїв, 2017. - 101 с.

 16. Пустовойченко Д.В., Раковська М.А. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності «Історії» Інституту історії, політології та права. – Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. - 150 с.

 17. Шапочка К.А. Методичні рекомендації з тестового контролю знань з дисципліни "Історія, географія, культура країн основної іноземної мови" для студентів спеціальності "Переклад". – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 32 c.

 18. Шапочка К.А. Методичні рекомендації з тестового контролю знань з дисципліни "Лінгвокраїнознавство" для студентів спеціальності "Переклад". – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 30 c.

 19. Філіпп’єва Т.І. Методичні рекомендації з курсу «Історія англійської мови» ― Reading in the History of the English Language: With Exercises. Миколаїв, 2016. ― 83 с.

 20. Щербакова О.Л. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з ПУПМ для студентів 2 курсу спеціальності Філологія* «Мова і література (англійська)» / О.Л. Щербакова. – Миколаїв: МНУ, 2016. – 131 с.

 21. Шапочка К.А. Навчальний посібник з ділової іноземної мови / Навчальний посібник. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 87 с.

 22. Країнознавство США: навчально-методичний посібник / уклад. В.В. Баркасі. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 112 с.

 23. Нікіфорчук С.С. Практична граматика англійської мови. Неособові форми дієслова: гавчально-методичний посібник. – Миколаїв, 2016. - 101 с.

 24. Dobrovolska L., Myronenko T. Foreign Language Teacher Training in Ukraine / L. Dobrovolska, Т. Myronenko // Training Foreign and Second Language Teachers: European Challenges, Successes and Perspectives. – Cambridge Scholars Publishing, 2016. – Ch. 4, P. 57-75

 25. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Стилістика. Аналіз англомовного публіцистичного тексту : навчальний посібник / Т.П. Мироненко, Л.С. Добровольська – Миколаїв. Дизайн Поліграфія, 2016. – 201 c.

 26. Волченко О.М. Теорія інтерпретації тексту: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: МНУ, 2016. – 82c.

 27. Корнєва Н.А. Методичні рекомендації до практичного курсу «Комунікативні стратегії ІІ мови». – Миколаїв, 2016.- 64 с.

 28. Усаченко І.В. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з практики усного та писемного мовлення для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.020303 «Філологія. Переклад». – Миколаїв: 2016. – 37 с.

 29. Дем'яненко О.Є. Методичні рекомендації з дисципліни «Література Великобританії» для студентів філологічних спеціальностей. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 133 с.

 30. Волченко О.М. Теорія перекладу: навчально-методичний посібник. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016. – 112с.

 31. Солодка А.К. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Інтерпретація художнього тексту". – Миколаїв, 2016. – 62с.

 32. Солодка А.К. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Методика навчання іноземної мови". – Миколаїв, 2016. – 66с.

 33. Солодка А.К. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Бізнес курс іноземної мови". – Миколаїв, 2016. – 112с.

 34. Ружевич Я.І. Методичні рекомендації з курсу „Друга іноземна мова (німецька)” для студентів другого курсу спеціальності „Прикладна лінгвістика” факультету філології .: Миколаїв, 2016. – 106 с.

 35. Айзікова Л.В. Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням» для студентів біологічного факультету. – Миколаїв, 2016. – 134 с.

 36. Пустовойченко Д.В. Методичні рекомендації з дисципліни "Іноземна мова (Англійська)" для студентів 1-2 курсу спеціальності "Політологія". – Миколаїв, МНУ, 2016. - 96 с.

 37. Філіпп’єва Т.І., Щербакова О.Л. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з аналітичного читання для студентів 4 курсу спеціальності Філологія* «Мова і література (англійська)» / Т.І. Філіпп’єва, О.Л.Щербакова. – Миколаїв: МНУ, 2015. – 164 с.

 38. Шиян Т.В. Навчально-методичний посібник з бізнес-курсу англійської мови для студентів філологічних факультетів спеціальностей "Українська мова і література та англійська мова", "Російська мова і література та англійська мова", "Прикладна лінгвістика". – Миколаїв, МНУ, 2015. – 113 с.

 39. Табунщик Т.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності “Соціальна робота”. – Миколаїв, МНУ, 2015. – 82 с.

 40. Абабілова Н.М., Бондур Ю.В. Практикум із перекладу безособових форм дієслова з курсу ППЗОМ для студентів ІІІ курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Переклад». – Миколаїв: 2015. – 83 с.

 41. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з теоретичних дисциплін / Уклад.: П.І.Осипов, Л.В. Водяна, Н.А.Корнєва. – Миколаїв: МНУ ім. В.Сухомлинського, 2015. – 23с.

 42. Водяна Л.В. Методичні рекомендації до курсу «Порівняльна граматика іноземної та української мов» (практика). – Миколаїв, 2015.-64 с.

 43. Солодка А. К. Фасилітація кроскультурної взаємодії : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. К. Солодка. — Миколаїв : Іліон, 2014. — 228 с.

 44. Айзікова Л.В. Методичні рекомендації з курсу "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" для студентів спеціальності "Фізика" . – Миколаїв, 2014. – 114 с.

 45. Табунщик Т.О. Методичні рекомендації щодо розвитку вмінь і навичок самостійної роботи студентів спеціальності «Психологія» з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». – Миколаїв, МНУ, 2014

 46. Пустовойченко Д.В. Методичні рекомендації з дисципліни "Друга іноземна мова (Французька)" для організації аудиторної та контрольної роботи студентів економічного факультету спеціальності "міжнародна економіка". – Миколаїв, МНУ, 2014. - 164 с.

 47. Пустовойченко Д.В. Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для спеціальності “Психологія”. – Миколаїв, МНУ, 2014. – 195 с.

 48. Дем'яненко О.Є. Методичні рекомендації з дисципліни "Теоретичний курс іноземної мови" (стилістика англійської мови) для студентів філологічних спеціальностей. – Миколаїв, 2014. – 151 с.

 49. Майстренко Л. В Методичні рекомендації з курсу «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням) факультету фізичної культури та спорту для студентів 1-2 курсів стаціонарного відділення. – Миколаїв, МНУ, 2014. - 142 с.

 50. Щербакова О.Л. Мовленнєвий практикум з французької мови : навчально-методичний посібник для студентів 1 року навчання. – Миколаїв, 2013. – 162 с.

 51. Баркасі С.Б. Навчально-методичний посібник з аналітичного читання для студентів ІІІ курсу (на матеріалі автентичних текстів країнознавчої спрямованості). - Миколаїв, 2013. – 119 с.

 52. Філіпп’єва Т.І. Методичні рекомендації з курсу «Історія англійської мови» - Reading in the History of the English Language With Exercises. - Миколаїв, 2013. - 83 с.

 53. Навчальний посібник «Стилістика. Аналіз англомовного публіцистичного тексту»/ Т.П. Мироненко, Л.С. Добровольська. – Миколаїв, 2013. – 199c.

 54. Філіпп’єва Т.І. Методичні рекомендації з курсу «Історія англійської мови» - Alphabets of the World. - Миколаїв, 2013. - 100 с.

 55. Навчальний посібник "Філологічний аналіз сучасного англомовного художнього тексту: реалізація інтеграції лінгвістичного і літературознавчого підходу на факультеті іноземної філології"/ Т.П. Мироненко, Л.С. Добровольська – Миколаїв, МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2013 - 162с.

 56. Мироненко Т.П., Свєточева С.М. Навчально-методичний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів І курсу (за кредитно-модульною системою організації навчального процесу). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – 208 с.

 57. Шевченко І.В. Навчальний посібник зі спецкурсу "Методика навчання англійської мови на початковому етапі". - Миколаїв, 2013.

 58. Айзікова Л.В. Методичні рекомендації з курсу "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" для спеціальності 7.04010201 Біологія. - Миколаїв, 2013. - 134 c.

 59. Мороз Т.О. Методичні рекомендації з курсу «Основи міжкультурної комунікації» для студентів факультету філології та журналістики денної та заочної форм навчання: – Миколаїв, 2013. – 105 с.

 60. Ружевич Я.І. Методичні рекомендації з курсу „Друга іноземна мова (німецька)” для студентів другого курсу спеціальності „Прикладна лінгвістика” факультету філології та журналістики: Миколаїв, 2013. – 111с.

 61. Мала енциклопедія давньої англійської літератури: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою). – Миколаїв, 2013. – 198 с.

 62. Майборода Р. В. Завдання для самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням: Навчальний посібник. – Миколаїв, 2013. – 160 с.

 63. Пустовойченко Д.В. Методичні рекомендації з курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) для спеціальності 6.030102 Психологія. – Миколаїв, 2013. – 192 с.

 64. Смірнова О.О. Методичні рекомендації з курсу “Ділова англійська мова” для студентів V курсу напряму 0203 «Гуманітарні науки» спеціальність 7.02030201 «Історія». – Миколаїв, 2013. – 66 с.

 65. Мукатаєва Я.В. Німецька література раннього періоду та середньовіччя. Методичні рекомендації. - Миколаїв, 2013. - 45 с.

 66. Мукатаєва Я.В. Прагмастилістичні та лінгвокогнітивні характеристики німецького прозового шванку : монографія. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – 207 с.

 67. Ossipow P.I, Kowalenko O.V. Glossar interkultureller Begriffe. - Миколаїв, 2013. - 330 с.

 68. Ossipow P.I, Kowalenko O.V. Interkulturelle Kommunikation. Навчальний посібник. - Миколаїв, 2013. - 43 с.

 69. Кирилюк С.В. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник. - Миколаїв, 2013. - 33 с.

 70. Рзаєва В.В. Практичний курс другої іноземної мови та практики перекладу. Навчальний посібник. - Миколаїв, 2013. - 55 с.

 71. Водяна Л.В. Матеріали до навчально-методичного посібника до курсу «Порівняльна граматика іноземної та української мов». - Миколаїв, 2013. - 86 с.

 72. Чередніченко В.П. Німецька мова. Навчально-методичний посібник для студентів І року навчання. - Миколаїв, 2013. - 59 с.

 73. Корнєва Н.А. Навчально-методичний посібник «Вступ до мовознавства». - Миколаїв, 2013. - 120 с.

 74. Лапшина Н.О. Друга іноземна мова. Методичний посібник. - Миколаїв, 2013. - 360 с.

 75. Баркарь У.Я. Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену з німецької мови як другої іноземної. - Миколаїв, 2013. - 26 с.

 76. Шукаєва Г.Ю. Методичний посібник для студентів 5 курсу спеціальності «Переклад. Німецька мова» з курсу «Практикум з усного перекладу». - Миколаїв, 2013. - 54 с.

 77. Лощенова І.Ф., Волченко О.М., Нікішина В.В. Методичні рекомендації з написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 020303 «Філологія» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності «Переклад». – Миколаїв, 2013. – 54с.

 78. Табунщик Т.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності “Облік і аудит ”. – Миколаїв, МНУ, 2013. – 96 с.

 79. Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Практикум з практичного курсу перекладу з основної мови (лексичний та граматичний аспекти). / Навчальний посібник. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – 130c.

 80. Лощенова І.Ф., Стройко Т.В., Шапочка К.А. Навчально-методичний посібник з іноземної мови за професійним спрямуванням / Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – 297 с.

 81. Абабілова Н.М., Сидоренко Ю.І., Усаченко І.В. Навчально-методичний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів І-ІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.020303 «Філологія. Переклад». – Миколаїв: 2013. – 188 с.

 82. Словник-довідник з давньої англійської літератури. E-W (Частина IІ) / під редакцією Т.І. Філіпп'євої : Миколаїв: МНУ, 2012. – 113 с.

 83. Шиян Т.В. Навчально-методичний посібник з курсу "Практична лексикографія та комп'ютерний переклад" для студентів спеціальності "Прикладна лінгвістика". – Миколаїв, МНУ, 2012. – 93 с.

 84. Методичні рекомендації до курсу "Література країни, мова якої вивчається" / уклад. Т.П. Мироненко, Л.С. Добровольська. – Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського, 2012. – 63с.

 85. Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Індивідуальна робота з практичного курсу перекладу з основної мови. Практикум. / Навчальний посібник. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – 130c.

 86. Мукатаєва Я.В. Планування навчального процесу з німецької мови у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів: методичні рекомендації / Я.В. Мукатаєва. – МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2011. – с. 32

 87. Мукатаєва Я.В. Історія, географія та культура німецькомовних країн: навчально-методичний посібник / Я.В.Мукатаєва. – М.: МНУ, 2011. – 92 с.

 88. Лощенова І.Ф., Михайлицька І.М., Шапочка К.А. Методичні рекомендації з аудиторної та самостійної роботи для студентів III курсу спеціальності «Переклад» з «Лінгвокраїнознавства». – Миколаїв, 2011. – 148с.

 89. Мороз Т.О. Методичні рекомендації з курсу «Теорія і практика перекладу» для студентів факультету філології та журналістики денної та заочної форм навчання. – Миколаїв, 2011. – 105 с.

 90. Шапочка К.А., Сидоренко Ю.І. Навчаємось перекладати. Вправи та завдання. Частина II. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2009. – 68c.

 91. Лощенова І.Ф., Будак С.В. The Comparative Grammar of the English and Ukrainian Languages. Навчально-методичний посібник з теоретичного курсу. - Миколаїв: МДУ, 2007. - 89 с.

 92. Нікішина В.В. Педагогічна практика студентів – важливий етап у формуванні майбутнього вчителя англійської мови. – Миколаїв: 2002. – 37 С.

 93. Навчальний посібник «Граматичний практикум для самостійної роботи з практичної граматики англійської мови» / А.Е.Округ, О.М.Кордюк. – Миколаїв. – 161 c.

 94. Рень І.Ю., Варфоломєєва Ю.Ю. Методичні рекомендації

 95. Мукатаєва Я.В. Текстовий матеріал для посібника з комунікативних стратегій

 96. Навчальні завдання: методичний посібник. - 32 с.

 97. Васіна І.В. Відтворення чужого мовлення в англійській мові: збірник тренувальних вправ з практичної граматики для студентів 1 курсу факультету іноземної філології. – Миколаїв. – 56 с.


Філологічний факультет

 1. Гурдуз А.І. Компаративістика і літературний процес : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.І. Гурдуз. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 242 с.

 2. Желязкова В.В. Наголошення іменних частин мови в поемі "Енеїда" І. П. Котляревського / В.В. Желязкова, А.А. Зинякова. - 2017.- 236 с.

 3. Баденкова В. М. Старослов’янська мова: Вступ. Фонетика: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Баденкова. – Миколаїв, 2017. – 137 с.

 4. Садовая А.Ю. Современный русcкий литературный язык. Часть 1: Морфология. Общие вопросы морфологии, именные части речи: учебно-методические рекомендации к курсу / А.Ю. Садовая. – Николаев, 2017. – 121 с.

 5. Мікрюкова К.О. Прикладне мовознавство (квантитативна і комп’ютерна лінгвістика, в тому числі автоматична обробка природної мови). Для студентів за освітньою програмою Філологія: Прикладна лінгвістика : навчально-методичні рекомендації / К.О. Мікрюкова. – Миколаїв: МНУ, 2017. – 208 с.

 6. Каленюк С.О. Сучасна українська літературна мова (морфологія) : посібник / С.О. Каленюк. – Миколаїв, 2017. – 224 с.

 7. Гузенко С.В. Редакторський аналіз і методика редагування : навчальний посібник / С.В. Гузенко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. - 150 с.

 8. Зинякова А. А. І сторія української мови: Загальні питання історії української мови. Історична фонетика : [навчальний посібник] / А. А. Зинякова, С. С. Пономаренко ; відпов. ред. О. Г. Тулузакова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2017. – 188 с.

 9. Желязкова В.В., Зинякова А.А. Наголошення іменних частин мови в поемі “Енеїда” І.П. Котляревського : [монографія] / Желязкова В.В., Зинякова А.А. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 238 с.

 10. Корнієнко І. А. Матеріали до словника антропонімів Північного Причорномор’я (м. Очаків, с. Куцуруб, с. Чорноморка) / І. А. Корнієнко. – Миколаїв : Іліон, 2017. – 334 с.

 11. Словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя : у двох томах / Л. С. Спанатій, А. П. Супрун, М. Ф. Тимченко, В. П. Токар. -
  Т. 1: А-К. – Миколаїв, 2016. - 1032 с.

 12. Словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя : у двох томах / Л. С. Спанатій, А. П. Супрун, М. Ф. Тимченко, В. П. Токар. -
  Т. 2: Л-Я. – Миколаїв, 2016. - 1261 с.

 13. Гурдуз А.І. Сучасна літературна компаративістика: теорія і практика. Літературна компаративістика: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Миколаїв : Вид-во МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – 153 с.

 14. Словообразование русского языка : учебное пособие по русскому языку как иностранному для студентов специальности «Прикладная лингвистика» / Е. В. Абламская. – Николаев : Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского, 2016. – 62 с.

 15. Родіонова І.Г., Романюк Л.М. Художній дискурс в українській літературі : від Котляревського до Шевченка: навчально-методичний посібник. – Миколаїв: 2016. – 130 с.

 16. Мхитарян О.Д. Практикум із методики навчання української літератури: модульний курс : навч. посіб. для студентів-філологів / Ольга Мхитарян. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 240 с.

 17. Старовойт Л.В. Література Миколаївщини: навчальний посібник до курсу «Літературне краєзнавство». Для студентів філологічних спеціальностей. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 236 с.

 18. Старовойт Л.В., Марцінковський І.Б., Мірошніченко О.В. Художня рецепція постаті Т.Г.Шевченка у творчості письменників Миколаївщини: Навчальний посібник / Л.В.Старовойт, І.Б.Марцінковський, О.В.Мірошніченко. – Миколаїв: «Іліон», 2014. – 231 с.

 19. Корнієнко І. А. Сучасна українська літературна мова. Граматика. Словотвір. Морфеміка. Морфологія. Іменні частини мови. Ч. 1: навчально-методичний посібник / І. А. Корнієнко. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2014. – 224 с.

 20. Гузенко С. В. Літературне редагування : навч.-метод. посіб. / С. В. Гузенко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – 140 с.

 21. Каленюк С.О., Мікрюкова К.О. Культура і техніка мовлення фахівця. - Миколаїв : 2012. - 124 с.

 22. Каленюк С.О. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи із дисципліни "Експериментальні методи дослідження та основи мовленнєвої діагностики". - Миколаїв : 2012. - 66 с.

 23. Каленюк С.О. Методичні рекомендації до дисципліни "Лінгвокультурологія". - Миколаїв : 2012. - 44 с.

 24. Каленюк С.О. Короткий словник термінів із дисципліни "Теорія комунікації". - Миколаїв : 2012. - 194 с.

 25. Каленюк С.О. Методичні рекомендації до курсу "Основи наукових досліджень". - Миколаїв : 2012. - 40 с.

 26. Бабій Ю.Б., Каленюк С.О. Роль емпоронімічних назв у створенні мовного обличчя м. Миколаєва. - Миколаїв : 2012. - 90 с.

 27. Баркасі В.В., Каленюк С.О., Федоренко Д.С. Словник мовознавчих термінів із англійськими та німецькими еквівалентами. - Миколаїв : 2010. - 141 с.

 28. Каленюк С.О. Методичні вказівки до організації та проведення мовленнєвої практики. - Миколаїв : 2009. - 107 с.

 29. Шкаруба Л.М., Спанатій Л.С. Російсько-український словник художніх термінів. Навчальний посібник для студентів спеціальності “Українська мова і література та художня культура”. – Миколаїв, 2002.- 192 с.


Факультет економіки

 1. Social and economic aspects of sustainable development of regions: Monograph - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. - 398 s. зміст

 2. Парадигма та емпірика фінансів в контексті світових та регіональних економічних викликів: моногр. / За заг. ред. Н.А. Ясинської, С.М. Січко; кол. авт. Криленко В.І., Н.А. Ясинська, Л.С. Кравчук, С.М. Січко, А.В. Колеватова. - Миколаїв,2017. – 284 с.

 3. Бухгалтерський облік та аудит: навчальний посібник/ Т.А. Бурова, А.М. Ужва, О.С. Млінцова, Г.Ф. Євдокимчик. - Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2017. - 218 с.

 4. Гнатенко Є.П. Економічні студії: навчальний посібник / Є.П. Гнатенко, І.В. Соболева – Миколаїв: МНУ, 2017. – 303 с.

 5. Міжнародна торгівля послугами: навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.Т. Кіщак, А.В. Огієнко, М.М. Огієнко та ін..; за заг. ред.. І.Т. Кіщака, А.В. Огієнко. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 230 с. зміст


 6. Стройко Т.В. Економіка підприємств: навчальний посібник / Т.В. Стройко, О.С. Кваша, С.Ю. Парнак. - Миколаїв, 2017

 7. Бурова Т.А., Соболева І.В. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання ступеня магістра, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 071 Облік і оподаткування. - Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017.- 108 с.

 8. Соціальна відповідальність : методичні вказівки до семінарських та практичних робіт студентів спеціальностей 056 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання / уклад. Т.І. Ткаліч. – Миколаїв, 2017. – 103 с.

 9. Соціальна відповідальність : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальностей 056 Міжнародні економічні відносини / уклад. Т.І. Ткаліч. – Миколаїв, 2017. – 65 с.

 10. Міжнародні стратегії економічного розвитку : методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів спеціальностей 056 Міжнародні економічні відносини; 6.020303 Філологія, переклад денної та заочної форм навчання / уклад. Т.І. Ткаліч. – Миколаїв, 2017. – 66 с.

 11. Міжнародні стратегії економічного розвитку : методичні вказівки до семінарських та практичних робіт студентів спеціальностей 056 Міжнародні економічні відносини; 6.020303 Філологія, переклад денної та заочної форм навчання / уклад. Т.І. Ткаліч. – Миколаїв, 2017. – 71 с.

 12. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ» для студентів за напрямом підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка / уклад. В.О. Крайній. – Миколаїв, МНУ, 2017. – 80 с.

 13. Методичні рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансова статистика» / уклад. С.М. Січко.– Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – 55 с.

 14. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія фінансової науки" напряму підготовки : 6.030508 «Фінанси і кредит» / уклад. С.М. Січко.– Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017.- 32 с.
 15. Методичні вказівки для самостійного вивчення з курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємств» / уклад. Н.О. Корнєва. – Миколаїв: Вид-во МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017.- 36 с.

 16. Практикум з дисципліни «Фінанси державного сектору управління (Податкова система)» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / уклад. Л.С. Кравчук.- Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017.- 122 с.

 17. Данік Н.В. Словник фінансових термінів: методичні рекомендації для для проведення практичних занять для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017.- 32 с.

 18. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / уклад. Л.С. Кравчук.- Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017.- 50 с.

 19. Методичні вказівки щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Фінанси державного сектору управління (Бюджетна система)» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / уклад. Л.С. Кравчук.- Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017.- 71 с.

 20. Данік Н.В. Банківські технології: інтерактивний комплекс для вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017.- 64 с.

 21. Формування конкурентоспроможності підприємств Причорноморського регіону України на зовнішніх ринках в умовах міжнародних інтеграційних процесів: моногр./І.Т.Кіщак, Л.В.Назарова, Т.В. Порудєєва та ін. – Миколаїв, 2017. – 289 с.

 22. Ясинська Н.А. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Корпоративні фінанси» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Н.А. Ясинська. - Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 20 с.

 23. Глубоченко К.О. Державне регулювання ЗЕД (розділ «Митне регулювання»): методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Державне регулювання ЗЕД» (розділ «Митне регулювання») для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент / К.О. Глубоченко. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 27 с.
 24. Глубоченко К.О. Адміністративний менеджмент: методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Адміністративний менеджмент» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / К.О. Глубоченко. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 26 с.

 25. Орел А.М. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 071 "Облік і оподаткування" з дисципліни "Наукові дослідження в обліку і аналізі" / А.М. Орел. - Миколаїв: МНУ, 2016. – 100 с.

 26. Терлецька І.В. Аудит за міжнародними стандартами : навчальний посібник / І.В. Терлецька. - Миколаїв: МНУ, 2016. – 110 с.

 27. Бурова Т. А., Соболева І.В. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни "Оподаткування суб’єктів господарювання" для студентів денної та заочної форми навчання галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності – 071 "Облік і оподаткування" / Т. А. Бурова, І. В. Соболева. – Миколаїв: МНУ, 2016. – 72с.

 28. Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики бакалаврів напряму підготовки 6.050305 "Міжнародна економіка" (4 рік підготовки) / уклад. Т.В. Стройко. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2016.- 48 с.

 29. Методичні вказівки та програма проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 7.03050301 «Міжнародна економіка» / уклад. Т.І. Ткаліч. – Миколаїв, 2016. – 32 с.

 30. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА» для студентів за напрямом підготовки 7.03050301 „Міжнародна економіка / уклад. В.О. Крайній. – Миколаїв, МНУ, 2016. – 50 с.

 31. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «МИТНА СПРАВА» для студентів за напрямом підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка / уклад. В.О. Крайній. – Миколаїв, МНУ, 2016. – 53 с.

 32. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕД» для студентів за напрямом підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка" / уклад. В.О. Крайній. – Миколаїв, МНУ, 2016. – 38 с.

 33. Економіка підприємствII «Бізнес-планування»: методичні рекомендації до виконання бізнес-плану з дисципліни «Економіка підприємствII» для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка / уклад. Т.В. Стройко, О.С. Кваша. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2016. - 66 с.

 34. Назарова Л.В. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит". – Миколаїв, 2016. – 30 с.

 35. Рудь І.Ю. Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Гроші і кредит» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв, 2016. – 28 с.

 36. Кравченко Л.О. Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств” до самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Миколаїв, 2016. – 55 с.

 37. Кравченко Л.О. Методичні рекомендації з дисципліни «Менеджмент якості» до самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Миколаїв, 2016. – 44 с.

 38. Порудєєва Т.В. Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методологія маркетингових досліджень» для студентів 8.030601 спеціальності Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – Миколаїв, 2016. – 37 с.

 39. Порудєєва Т.В. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економічний аналіз». – Миколаїв, 2016. – 28 с.

 40. Порудєєва Т.В. Економіка та організація біржової торгівлі : методичні рекомендації студентам заочної форми навчання щодо виконання контрольної роботи. – Миколаїв, 2016. – 33 с.

 41. Порудєєва Т.В. Економіка та організація біржової торгівлі : методичні рекомендації для виконання практичних занять та самостійної роботи . – Миколаїв, 2016. – 44 с.

 42. Зовнішньоекономічна діяльність: методичні рекомендації для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / уклад. А.В. Огієнко. - Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2016. – 77 с.

 43. Міжнародна торгівля послугами: методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності «Менеджмент» / уклад. А.В. Огієнко. - Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 77 с.

 44. Кравченко Л.О. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Системи технологій» до самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Миколаїв, 2016. – 109 с.

 45. Кравченко Л.О., Постнікова О.Л., Назарова Л.В. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства. Компендіум і практика. – Миколаїв, 2016. – 59 с.

 46. Методичні рекомендації з самостійної роботи з курсу «Методи і моделі прийняття управлінських рішень» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 6.030601 «Менеджмент». – Миколаїв, 2016. – 63 с.

 47. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціальності 6.03060104 “Менеджмент”. – Миколаїв, 2016. – 108 с.

 48. Гнатенко Є. П. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник / Є. П. Гнатенко – Миколаїв: МНУ, 2016. – 163 с.

 49. Бурова Т. А., Ужва А. М., Гнатенко Є. П., Полторак А. С., Мікрюкова Л.В., Волошина В. В., Терлецька І. В., Соболева І. В., Млінцова О. С., Євдокимчик Г.Ф. Організаційно-економічні засади формування системи обліково-аналітичної інформації на підприємствах: [монографія] / За ред. Т. А. Бурової. – Миколаїв: МНУ, 2016. – 282 с.

 50. Організація і методика маркетингових досліджень: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення / В.Г. В’юн, І.Т. Кіщак, С.П. Шевчук та ін.; за заг. ред. І.Т. Кіщака, С.П. Шевчука. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 317 с. зміст

 51. Підвищення конкурентоспроможності підприємств Південного регіону на зовнішніх ринках в умовах міжнародних інтеграційних процесів: методичні рекомендації / І.Т. Кіщак, Л.В. Назарова, А.В. Огієнко, А.В. Слюсаренко. – Миколаїв, 2015. – 65 с. зміст

 52. Волошина В.В. Організація бухгалтерського обліку : навчальний посібник / В.В. Волошина. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – 236 с.

 53. Голіков І.В. Інформаційні системи і технології в обліку : навчальний посібник / І.В. Голіков. - Миколаїв: МНУ, 2015. - 149 с.

 54. Програма та методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики магістрів спеціальності 8.05030501 "Міжнародна економіка" / уклад. Т.В. Стройко. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2015.- 48 с.

 55. Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт магістра для студентів спеціальності 8.03050301 "Міжнародна економіка" / уклад. Т.В. Стройко. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2015.- 27 с.

 56. Економіка підприємств: методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»,6.030503 «Управління персоналом і економіка праці» / уклад. Т.В. Стройко, О.С. Кваша. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2015.- 52 с.

 57. Кравченко Л.О., Постнікова О.Л. Методичні рекомендації з дисципліни «Логістика» до самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Миколаїв, 2015. – 58 с.

 58. Кравченко Л.О. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Системи технологій» до самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Миколаїв, 2015. – 109 с.

 59. Кравченко Л.О., Постнікова О.Л. Методичні рекомендації з дисципліни «Діловодство» до самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Миколаїв, 2015. – 101 с.

 60. Порудєєва Т.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємств». – Миколаїв, 2015. – 45 с.

 61. Назарова Л.В., Порудєєва Т.В. Методичні вказівки для виконання конрольних робіт з дисципліни «Міжнародний маркетинг» студентами заочної форми навчання. – Миколаїв, 2015. – 16 с.

 62. Назарова Л.В., Порудєєва Т.В. Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Міжнародний маркетинг». – Миколаїв, 2015. – 59 с.

 63. Кравченко Л.О., Постнікова О.Л. Методичні рекомендації з дисципліни «Діловодство» до самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Миколаїв, 2015. – 101 с.

 64. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємств» для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво» для спеціальності 6.030503 «Міжнародна економіка»,6.030503«Управління персоналом і економіка праці», 6.030508«Фінанси і кредит». – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2015.- 52 с.

 65. Клименко С.О. Історія бухгалтерського обліку. Методичні вказівки для практичних, самостійних занять і виконання модульних контрольних робіт студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Миколаїв, 2015. - 73 с.

 66. Мікрюкова Л.В. Аудит у галузях економіки. Методичні вказівки для практичних, самостійних занять і виконання модульних контрольних робіт студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. – Миколаїв, 2015. - 74 с.

 67. Терлецька І.В. Інформаційні системи в обліку. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання,галузь знань 0305 «Економіка і підприємство» напряму підготовки спрямування 7.03050901 «Облік і аудит» – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – 131 с.

 68. Ужва А.М. Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні рекомендації для виконання практичних занять і самостійної роботи студентами денної і заочної форм навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». – Миколаїв: МНУ, 2015. – 54 с.

 69. Ужва А.М. Судово-бухгалтерська експертиза. Методичні вказівки для виконання практичних занять і самостійної роботи студентами денної форми навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». – Миколаїв: МНУ, 2015. – 38 с.

 70. Волошина В.В. Методичні вказівки до самостійних занять та з дисципліни «Практикум з теорії бухгалтерського обліку» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.03050901 «Облік і аудит»). – Миколаїв, 2015. - 60 с.

 71. Волошина В.В. Методичні вказівки для виконання практичних і самостійних занять з дисципліни «Спецпрактикум з бухгалтерського обліку» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). – Миколаїв, 2015. - 121 с.

 72. Гнатенко Є.П. Аналіз господарської діяльності. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання галузь 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки – 6.030509 «Облік і аудит». – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – 163 с.

 73. Гнатенко Є.П. Макроекономіка. Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання, галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки – 6.030509 «Облік і аудит». – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – 51 с.

 74. Гнатенко Є.П. Мікроекономіка. Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки – 6.030509 «Облік і аудит». – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – 110 с.

 75. Гнатенко Є.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни „Наукові дослідження в обліку і аналізі” для студентів 5 курсу напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит“ заочної форми навчання. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – 13 с.

 76. Гнатенко Є.П. Cтратегічний аналіз. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів професійного спрямування 8.03050901 «Облік і аудит» Освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – 47 с.

 77. Гнатенко Є.П. Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання професійного спрямування 8.03050901 «Облік і аудит» Освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2015. – 130 с.

 78. Клименко С.О. Облікова політика підприємств: Методичні вказівки для самостійних занять і виконання модульних контрольних робіт студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Миколаїв, 2015. – 69 с.

 79. Ткаліч Т. І. Збірник тестів з міжнародної економіки, міжнародних фінансів, міжнародного маркетингу, міжнародної економічної діяльності України : навч. посіб. / Т. І. Ткаліч, В. О. Крайній,
  С. М. Січко ; за заг. ред. проф. Т. В. Стройко. – Миколаїв : Іліон, 2015.

 80. Формування економічного потенціалу південного регіону України: монографія / І.Т. Кіщак, В.В. Лагодієнко, С.П. Шевчук, та ін. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 336 с. зміст

 81. Голіков І.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті : навчальний посібник / І.В. Голіков. - Миколаїв: МНУ, 2014. - 192 с.

 82. Порудєєва Т.В. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємств» для студентів заочної форми навчання. – Миколаїв, 2014. – 40 с.

 83. Порудєєва Т.В. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів заочної форми навчання. – Миколаїв, 2014. – 29 с.

 84. Назарова Л.В., Глубоченко К.О. Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності». – Миколаїв, 2014. – 61 с.

 85. Назарова Л.В., Глубоченко К.О. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності» студентами заочної форми навчання. – Миколаїв, 2014. – 45 с.

 86. Бурова Т.А., Волковицька О.М. Практикум з бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Миколаїв: МНУ, 2014. – 134 с.

 87. Мікрюкова Л.В. Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва: посібник. – Миколаїв, 2014. - 174 с.

 88. Мікрюкова Л.В. Внутрішній аудит: посібник. – Миколаїв, 2014. - 99 с.

 89. Мікрюкова Л.В. Внутрішній аудит. Методичні вказівки для практичних, самостійних занять і виконання модульних контрольних робіт студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит”. – Миколаїв, 2014. - 39 с.

 90. Клименко С.О. Методичні рекомендації для практичних, самостійних занять, виконання модульних контрольних робіт з дисципліни «Методика викладання економіки» студентами денної та заочної форми навчання, спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». – Миколаїв, 2014. - 40 с.

 91. Мікрюкова Л.В. Облік в бюджетних установах. Методичні вказівки для практичних, самостійних занять і виконання модульних контрольних робіт студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. – Миколаїв, 2014. - 84 с.

 92. Клименко С.О. Методичні вказівки для практичних, самостійних занять, виконання модульних контрольних робіт з дисципліни «Міжнародна економіка» студентами денної та заочної форми навчання, спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». – Миколаїв, 2014. - 60 с.

 93. Ужва А.М. Звітність підприємств. Методичні вказівки для виконання практичних занять і самостійної роботи студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». – Миколаїв: МНУ, 2014. – 58 с.

 94. Ужва А.М. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Методичні вказівки для виконання практичних занять і самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». – Миколаїв: МНУ, 2014. – 28 с.

 95. Клименко С.О. Економічний аналіз діяльності фінансових установ. Методичні вказівки для практичних, самостійних занять і виконання модульних контрольних робіт студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Миколаїв, 2014. - 63 с.

 96. Ужва А.М. Контролінг. Методичні рекомендації для виконання практичних занять і самостійної роботи студентами денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». – Миколаїв: МНУ, 2014. – 74 с.

 97. Волошина В.В. Методичні вказівки до практичних, самостійних занять та виконання модульних контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні стандарти обліку і звітності» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»). – Миколаїв, 2014. - 88 с.

 98. Волковицька О.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів денної та заочної форми навчання галузь 0305 "Економіка і підприємництво" напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит". – Миколаїв, 2014. - 25 с.

 99. Волковицька О.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий облік І" для студентів денної та заочної форми навчання галузь 0305 "Економіка і підприємництво" напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит". – Миколаїв, 2014. - 39 с.

 100. Бурова Т.А., Гнатенко Є.П. Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного іспиту з загальнотеоретичної дисципліни, мікроекономіки, макроекономіки, історії економіки та економічної думки (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання ОКР "бакалавр" галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"). – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – 36 с.

 101. Гнатенко Є.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни „Макроекономіка” для студентів П курсу напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит“ заочної форми навчання. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – 24 с.

 102. Гнатенко Є.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни „Основи наукових досліджень в обліку і аналізі” для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит“ заочної форми навчання. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – 14 с.

 103. Гнатенко Є.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів П курсу напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит“ заочної форми навчання. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – 14 с.

 104. Гнатенко Є.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни „Фінансовий аналіз” для студентів У курсу напряму підготовки 7.030509 „Облік і аудит“ заочної форми навчання. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – 19 с.

 105. Гнатенко Є.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни „Мікроекономіка” для студентів І курсу напряму 6.030509 „Облік і аудит“ заочної форми навчання. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – 14 с.

 106. Гнатенко Є.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни „Аналіз господарської діяльності” для студентів Ш курсу напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит“ заочної форми навчання. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – 24 с.

 107. Гнатенко Є.П. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни „Облік у зарубіжних країнах” для студентів ІУ курсу напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит“ заочної форми навчання. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – 10 с.

 108. Потапенко О.М., Полторак А.С. Облік на підприємствах малого бізнесу : навчальний посібник / О.М. Потапенко, А.С. Полторак. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 392 с.

 109. Крайній В.О. Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни "Міжнародний маркетинг" для студентів за напрямом підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка", – Миколаїв, МНУ, 2013. – 78 с.

 110. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Управління міжнародними проектами» спеціальності “Менеджмент ЗЕД”. – Миколаїв, 2013. – 65 с.

 111. Горлачук В. В.Інноваційне управління земельною власністю : монографія / В. В. Горлачук, А. В. Січко ; за ред. В. В. Горлачука. —Миколаїв : Іліон, 2013. — 180 с.

 112. Ткаліч Т. І. Збірник тестів з політекономії, історії економіки та економічної думки, мікро- та макроекономіки : навчальний посібник / Т. І. Ткаліч, А. В. Січко, О. М. Рехтета. — Миколаїв :Іліон, 2013. — 160 с.

 113. Данік Н.В. Фінанси: Навчальний посібник. – Миколаїв: вид-во МНУ ім. В.О. Сухомлинського. – 2013. – 321 с.

 114. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. – Миколаїв: вид-во МНУ ім. В.О. Сухомлинського. – 2013. – 180 с.

 115. Обліково-аналітичне забезпечення активів і зобов'язань підприємств і установ в системі фінансово – економічної інформації: [монографія] /За ред. Т.А.Бурової. – Херсон: "Айлант", 2013. – 392 с.

 116. Гнатенко Є.П. Мікроекономіка. – Херсон: "Айлант", 2013. - 190 с.

 117. Міжнародна торгівля: методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / уклад. І.Т. Кіщак, А.В. Огієнко. - Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – 45 с.

 118. Міжнародні економічні відносини: методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / уклад. І.Т. Кіщак, А.В. Огієнко. - Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – 73 с.

 119. Інвестування: Навч.посіб./ Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського // І.Ю.Рудь, Н.В.Данік, Н.О.Корнєва, Н.В.Ковгунова; за ред. І.Ю.Рудь – Миколаїв. – 2012. – 181 с.

 120. Фінансовий аналіз: Збірник завдань та вправ. Навч. посіб./ Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського// Н.В.Данік, І.Ю.Рудь, Н.В.Ковгунова; За ред. Н.О.Корнєва. – Миколаїв. – 2012. – 131 с.

 121. Оптимізаційні методи і моделі: Навч. посібник / І.В. Голіков, Миколаїв 2012 р. – 266 с.

 122. Використання інформаційних технологій в науковій діяльності: Навч. посібник / І.В. Голіков, Миколаїв 2012 р. – 176 с.

 123. Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навч. посібник / І.В. Голіков, Миколаїв 2012 р. - 133 с.

 124. Бурова Т.А., Сібілєва О.А. Податки та податковий облік: Навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2012. - 252 с.

 125. Клименко С. О., Мікрюкова Л. В. Організація фінансового і управлінського обліку та звітнисть бюджетних установ: Навчальний посібник. – Миколаїв: МНУ, 2012 – 221 с.

 126. Гнатенко Є.П. Національна економіка: макро – та мікроекономічний аспект: Навчальний посібник. – Херсон: "Айлант", 2012. - 534 с.

 127. Гнатенко Є.П. Облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник. – Херсон: "Айлант", 2012. - 208с.

 128. Гнатенко Є.П. Макроекономіка.: Навчально-методичний посібник. – Херсон: "Айлант", 2012. - 136 с.

 129. Методичні рекомендації і тематика дипломних робіт для студентів спеціальності 7.0501.03.01 «Міжнародна економіка» освітньо кваліфікаційного рівня – «спеціаліст» / уклад. І.О. Іртищева, Т.І. Ткаліч. — Миколаїв, 2011. — 38 с.

 130. Ткаліч Т.І. Методичні вказівки до написання курсової роботи з міжнародної економіки для студентів спеціальності № 6.050100 «Міжнародна економіка» / Т.І. Ткаліч. — Миколаїв, 2011. — 22 с.

 131. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств : навчальний посібник / [В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, А. М. Малачієв та ін.]. — Миколаїв : Іліон, 2011. — 202 с.

 132. Мікрюкова Л.В. Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік в малому бізнесі" студентами заочної форми навчання. Галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво". Напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит". – Миколаїв, 2011. - 36 с.

 133. Огієнко А.В. Ефективний розвиток зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області : автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / А.В. Огієнко. - Херсон, 2010. - 22 с. зміст

 134. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Навч. посібник/
  І.В. Голіков, Л.І. Фалько. Миколаїв: Видавництво НУК, 2010.– 155 с.

 135. Бурова Т.А. Аудит (тести, задачі, ситуації): Навчальний посібник. – Миколаїв: МДУ, 2010. – 164 с.

 136. Мікрюкова Л.В. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва. Методичні вказівки для практичних, самостійних занять і виконання модульних контрольних робіт студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. – Миколаїв. - 93 с.

 137. Мікрюкова Л.В. Упралінський облік. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань, модульних контрольних робіт та самостійної роботи студентами денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. – Миколаїв. - 100 с.

 138. Мікрюкова Л.В. Упралінський облік. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. – Миколаїв. - 35 с.

 139. Мікрюкова Л.В. Облік в бюджетних установах. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. – Миколаїв. - 100 с.


Факультет дошкільної та початкової освіти

 1. Гуманізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в освітньому просторі ВНЗ : монографія / С. І. Якименко,
  І. В. Казанжи та ін. ; за заг. ред. С. І. Якименко. – Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. – 119 с.

 2. Карсканова С. Практична психологія : навчальний посібник. – Миколаїв : ПівденБуг, 2016. – 51 с.

 3. Кардаш І. М. Спадщина О.О.Потебні в сучасному педагогічному вимірі : навчальний посібник / І.М. Кардаш. – Миколаїв : Вид-во «Іліон», 2016. – 128 с.

 4. Марущак В.С. Порівняльний аналіз російської та української мов: навчально – методичний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта» / В.С. Марущак. - Миколаїв, 2016

 5. Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в розробці змісту передшкільної освіти : моногр. / Т. М. Степанова,
  О. С. Соколовська, О. С. Трифонова та ін. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2016.

 6. Паршук С. М. Педагогічна практика в початковій школі: метод. посіб.[ для студ. вищ. навч. закл. напряму підготовки « Початкова освіта» ] /
  C. М. Паршук – Миколаїв: МНУ ім. Сухомлинського, 2016. – 41 с.

 7. Осадченко І. І. Дидактичний кейс: технології розвитку мовлення молодших школярів : методичні рекомендації для студентів педагогічних спеціальностей та учителів початкової школи / Інна Осадченко. – Черкаси : Тирада, 2015. – 48 с.

 8. Осадченко І. І. Дидактичний кейс: застосування технології інтерактивного навчання у ВНЗ : методичні рекомендації для викладачів ВНЗ та студентів педагогічних спеціальностей / Інна Осадченко. – Черкаси : Тирада, 2015. – 32 с.

 9. Осадченко І. І. Дидактичний кейс: застосування технології інтерактивного навчання у ВНЗ : методичні рекомендації для викладачів ВНЗ, вчителів початкової школи та студентів педагогічних спеціальностей / Інна Осадченко. – Черкаси : Тирада, 2015. – 84 с.

 10. Паршук С. М. Каліграфія: [навчально-методичний посібник]. – 2015. – 84 с.

 11. Якименко С.І., Іванець Н.В. Збірник завдань для самостійно-творчих робіт студентів. – 25 с.

 12. Якименко С.І., Іванець Н.В. Зошит для контрольних робіт з педагогіки. – 31 с.

 13. Якименко С.І., Іванець Н.В. Тестові завдання з педагогіки. – 39 с.


Біологічний факультет

 1. Навчально-методичний посібник по курсу "Екологія" / Укладач: Смирнова С.М. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – 212 с.

 2. Чеботар Л.Д. Фізіологія вищої нервової діяльності: навчальний посібник / Л.Д. Чеботар, В.С. Черно, О.М. Ларичева. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 110 с.

 3. Навчально-методичний посібник «Лабораторний практикум з біологічної хімії. Частина ІІ» для студентів біологічного факультету / Уклад. О.М. Ларичева, О.О. Цвях. – Миколаїв: 2016. – 47 с.

 4. Вичалковська Н.В. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт із зоології безхребетних для студентів біологічного факультету вищого навчального закладу / Вичалковська Н.В – Миколаїв, 2016. - 103 с.

 5. Семенчук С.В. Ендокринологія : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Миколаїв, 2016. – 32 с.

 6. Черно В.С. Курс лекцій з анатомії людини. – Миколаїв, 2016. – 229 с.

 7. Кучер О.О. Генетика з основами селекції / О.О. Кучер. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. – 110 с.

 8. Черно В.С., Руденко А.О. Основи медичних знань. – Миколаїв, 2016. – 53 с.

 9. Практикум по курсу "Ґрунтознавство"/ Укладач: Смирнова С.М. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 350 с.

 10. Анасевич Я.М., Чеботар Л.Д. Фізіологія вегетативної нервової системи : навчальний посібник. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. - 151 с.

 11. Чеботар Л.Д., Черно В.С., Ларичева О.М. Фізіологія вищої нервової діяльності: навчальний посібник. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – 110 с.

 12. Навчальна практика з ботаніки/ Уклад. Корольова О.В., Комісар О.С. - Миколаїв, 2013.- 51 с.

 13. Лабораторний зошит з анатомії рослин/ Уклад. Корольова О.В., Комісар О.С. - Миколаїв, 2013.- 47 с.

 14. Корольова О.В. Анатомія рослин: Навчально-методичний посібник. - Миколаїв, 2013.- 148 с.


Кафедра військової підготовки

 1. Самохін О.В. Використання техніки в складних умовах: навчальний посібник / О.В. Самохін. – Микллаїв, 2017. – 205 с.

 2. Самохін О.В. Організація зберігання техніки у Збройних силах України : Навчально-методичний посібник. – Миколаїв, 2016. – 117 с.

 3. Самохін О.В. Призначення та загальна будова приладів спостереження та прицілювання : навчальний посібник. – Миколаїв, 2015. – 134 с.

 4. Туртаєв Ю.В. Пістолет Макарова. – Миколаїв, 2015. - 69 с.

 5. Туртаєв Ю.В. Приведення зброї до нормального бою. – Миколаїв, 2015. - 46 с.

 6. Туртаєв Ю.В. Стрілецька зброя і вогнева підготовка на навчальних зборах. – Миколаїв, 2015. - 27 с.

 7. Бахтін А.М. Військова історія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /А.М. Бахтін/. – Миколаїв, 2013. – 349 с.

 8. Чудаков В. Є. Навчально-методичний посібник "Організація управління та зв’язку в механізованому батальйоні ЗСУ". – Миколаїв, 2013. – 103 с.

 9. Чудаков В. Є. Навчально-методичний посібник "Електроживильні пристрої". – Миколаїв, 2013. – 65 с.

 10. Палагеша В.О., Тимченко В.В. Джура. Книга майбутнього захисника Вітчизни. – Миколаїв, 2010. – 107 с.

 11. Тимченко В.В. Зародження, розвиток та занепад козацтва на Україні XV-XIX ст. Організація, озброєння, уніформа. – Миколаїв, 2010. – 52 с.

 12. Тимченко В.В. Національно визвольна боротьба українського народу, громадянська війна та іноземна інтервенція в Україні 1917-1922 рр. Організація, озброєння, уніформа: Навчальний посібник з військової історії. - Миколаїв, 2010. – 58 с.

 13. Тимченко В.В. Основи виживання в екстремальних умовах : Навчальний посібник. – Миколаїв, 2007. – 66 с.

 14. Товстопят М.О. Методична підготовка командира механізованого взводу. – Миколаїв, 2010. – 103 с.

 15. Туртаєв Ю.В. Засоби повітряного нападу. – Миколаїв, 2010. – 17 с.

 16. Ліцкевич В.К. Багатоборства Збройних Сил України. – Миколаїв, 2009. – 95 с.

 17. Горчаков Л.О. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. - Ч. 1 : Устрій озброєння механізованих підрозділів. – Миколаїв, 2006. - 358 с.

 18. Лозовський М.О., Ліньов О.Б. Основи експлуатації озброєння : навчальний посібник. – Миколаїв. - 173 с.