Наукова бібліотека


Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Вітання директора бібліотеки МНУ ім. В.О.Сухомлинського

Наукова бібліотека Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомли-
нського розпочала свій шлях в 1913 році, коли був заснований учительський інститут. Першими читачами стали 29 вихованців та викладачів інституту.

Фундаментальна, тобто наукова, бібліотека була укомплектована працями відомих філософів та істориків В.О. Ключевського, М.І. Костомарова, С.Ф. Платонова, С.М. Соловйова, Аристофана, Софокла, Сенеки, передплачувала фахові журнали, “Правительственный вестник”, “Журнал народного просвещения” та ін.

У 1917 році фонд налічував вже 2200 одиниць зберігання.

Перед Великою Вітчизняною війною фонд бібліотеки складав вже 105000 одиниць, було відкрито читальний зал на 100 місць.

Під час німецької окупації Миколаєва розкрадання та знищення бібліотечних ресурсів було катастрофічним. До 1944-1945 навчального року вдалося повернути лише 39 тисяч томів.

Після другої світової війни почалося відродження бібліотеки: створення матеріальної бази, інтенсивне комплектування. У 1963 році бібліотека одержала нове приміщення, де знаходиться й зараз.

У 1970 році в її структурі відбулися зміни. Тоді було створено відділи: обслуговування, довідково-інформаційний, комплектування та обробки літератури. Фонд бібліотеки становив на той час 213 тисяч примірників. Обслуговувалося біля 3 тисяч читачів.

У 1990 році з відкриттям нового навчального корпусу бібліотека отримала змогу організувати абонемент учбової літератури. Ця робота була завершена влітку 1993 року відкриттям галузевого абонементу учбової літератури для філологічного факультету та факультету іноземної філології.

У 1993 році було закінчено роботу з організації абонементу та читального залу на історичному факультеті.

Особливу цінність бібліотеки представляє її унікальний фонд. У фонді рідкісних видань зберігається література ХVIIІ – поч. ХХ століття. Найбільш стародавні видання - з всесвітньої історії, зокрема "Римская история от создания Рима до битві Актийской" Г. Ролленема (1764), "Деянія Петра Великаго, мудраго преобразователя России" (1788), “История разных славянских народов” (1795), “Методы изучения истории» Фримана (1893) та ін.

Зберігається багато видань 30-90 років ХІХ століття з історії держави і права, філософії, логіки, естетики. Є унікальні енциклопедії та словники (С.М. Южакова, П.М. Мілюкова, Ф.О. Брокгауза,
І.О. Ефрона), цінні видання з теорії та історії літератури І. Шерра,
М. Азадовського, Н. Гербеля, А. Пипіна, а також прижиттєві видання класиків світової літератури.

Основну частину фонду складає література психолого - педагогічного напрямку, а також з філологічних та літературознавчих дисциплін.

У 2009 р. до фондів бібліотеки приєдналися фонди бібліотеки Миколаївського навчально-наукового інституту ОНУ ім.. І.Мечнікова та технікуму, фонд суттєво поповнився літературою юридичного напрямку.

Бібліотечний фонд на сьогодні становить 479 273 одиниці зберігання. У тому числі 224527 навчальних видань та 86455 наукових видань. Щороку надходить понад 5 тисяч примірників документів та 200 періодичних видань. Послугами бібліотеки користується 10609 читачів, щорічна книговидача - 430 тисяч примірників.

Впродовж останніх років бібліотека впроваджує комплексну автоматизацію бібліотечних процесів, створює електронний каталог та бібліографічні бази даних, серед яких "Життя та діяльність В. Сухомлинського", "Реформування вищої освіти", "Праці викладачів МНУ ім. В.О.Сухомлинського" та ін.

На даний момент обсяг власних електроних баз даних складає 132140 записів. Формується електронна бібліотека (загальна кількість повнотекстових документів 1496), яка складається з фонду документів на CD, передплаченої бази даних підручників та електронних версій навчально-методичних розробок викладачів МНУ ім. В.О.Сухомлинського.

З 2012р. бібліотека працює над науковим дослідженням на тему «Особливості становлення, сучасний стан та перспективи розвитку інформаційно-бібліотечного забезпечення навчально-наукового процесу у вищому навчальному закладі (на прикладі МНУ ім. В.О.Сухомлинського)».

Бібліотека є членом методичного об’єднання вузівських бібліотек
м. Миколаєва та Миколаївської обласної бібліотечної асоціації, бере активну участь у корпоративних проектах зі створення зведених електронних каталогів.

У січні 2013р. рішенням Вченої ради МНУ ім. В.О.Сухомлинського бібліотеці надано статус «наукова бібліотека».

Мельникова Н.Є.
директор Наукової бібліотеки
МНУ ім. В.О.Сухомлинського